Frågor och svar om nya energimärkningen för belysning

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den kommande energimärkningen för belysning. Nuvarande regler om energimärkning gäller fram till de nya reglerna träder i kraft.

Viktiga att notera är att svar från Energimyndighetens handläggare och jurister endast är vägledande och inte lagligt bindande. Det är alltid möjligt att tolkningar kan ändras. I yttersta fall avgörs ärenden om tolkningar och oklarheter i regelverket i EU-domstolen.

1. När införs den nya energimärkningen för belysning (lampor)?

Svar: Från 1 maj 2021 ska leverantörer ansvara för att det nya produktinformationsbladet enligt den nya reviderade produktförordningen för ljuskällor ((EU) 2019/2015) finns i den europeiska databasen EPREL.

Den 1 september 2021 införs den nya energimärkningen för belysning. Det finns en övergångstid på 18 månader, fram till 1 mars 2023, för att märka om ljuskällor som är satta på marknaden före den 1 september. Den 1 september ska leverantörer ska även ha fört in den tekniska dokumentationen enligt den nya reviderade produktförordningen i databasen EPREL. 

2. Kan lampförpackningar med gamla energimärkningen visas tillsammans med förpackningar med den nya energimärkningen i butiker?

Svar: Ja under perioden 1 sep 2021 till 1 mars 2023 kan det finnas vissa lampförpackningar som har den gamla energimärkningen och andra lampförpackningar som har den nya energimärkningen i fysiska butiker. En och samma lampförpackning får bara visa en energimärkning.

Den nya energimärkningen får tidigast visas 1 september 2021 och den ska finnas på alla lampförpackningar senast den 1 mars 2023. Det betyder att återförsäljare måste täcka över den befintliga energimärkningen med den nya energimärkningsetiketten på förpackningen senast den 28 februari 2023. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015 artikel 4. b)

3. Vad gäller för försäljning av ljuskällor i e-handel under övergångsperioden på 18 månader? Om lampan har den nya energimärkningen i e-handeln, får den då levereras till kunden i en förpackning med den gamla energimärkningen?

Från och med den 1 september 2021 ska den nya energimärkningen för ljuskällor visas i e-handel. Under övergångsperioden på 18 månader, 1 sep 2021 till 28 februari 2023 kan det exemplar av lampan som levereras till kunden ha en förpackning med den gamla energimärkningen.

Den 1 mars 2023 och framåt är det bara den nya energimärkningen för belysning som ska användas. En och samma förpackning får bara visa en energimärkning. Det betyder att återförsäljaren måste täcka över den befintliga energimärkningen med den nya energimärkningsetiketten på förpackningen senast den 28 februari 2023. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015 artikel 4 a och e)

4. Får den nya energimärkningen för ljuskällor visas i tryckta och digitala kataloger som publiceras före den nya energimärkningen börjar att gälla?

Svar: Reklam eller kataloger för en specifik ljuskälla (produkt) som innehåller den nya energimärkningen får inte visas eller spridas förrän tidigast 1 september 2021. Detsamma gäller för annonsering på internet. Dock får man gärna generellt informera i kataloger om att det kommer en ny energimärkning. Se även fråga 2.

5. Hur informerar man om energimärkningen av ljuskällor i tryckta kataloger som publiceras innan 1 september 2021 och som är aktuell även efter att den nya energimärkningen trätt i kraft?

Svar: Reklam eller kataloger för en specifik produkt som innehåller den nya energimärkningen får visas eller spridas tidigast den 1 september 2021. Detsamma gäller för annonsering på Internet. Återförsäljare bör göra en hänvisning till att den specifika ljuskällan får en ny energimärkning 1 september 2021 med en hänvisning till en webbsida med information om den nya energimärkningen. Dock får man gärna generellt informera om att det kommer en ny energimärkning innan den börjar gälla.

6. Vilka typer av belysningsarmaturer och andra produkter omfattas av den nya energimärkningen för ljuskällor?

Svar: Belysningsarmaturer som har en inbyggd ljuskälla och andra produkter med inbyggda ljuskällor som till exempel speglar och hyllor där ljuskällorna inte är löstagbara, omfattas av energimärkning från och med den 1 september 2021 (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015). Energimärkningen ska då vara tryckt på förpackningen.

Även belysningsarmaturer och andra produkter där det följer med löstagbara ljuskällor omfattas av energimärkning från och med den 1 september 2021. För dessa belysningsarmaturer ska det finnas information om den medföljande ljuskällans energiklass i produktbladet (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015 bilaga V, punkt 2).

7. Energimärkning på belysningsarmatur, eller andra produkter, som har en inbyggd ljuskälla, ska energimärkningen vara synlig på utställningsexemplaret i butik eller räcker det att den är tryckt på förpackningen?

Svar: Energimärkningen ska vara väl synlig i butik. Konsumenten ska få informationen i form av energimärkning inför sitt köpbeslut. Informationen ska vara tryckt på förpackningen för lampor och belysningsarmaturer med inbyggda ljuskällor som inte är löstagbara. Om förpackningen inte visas i anslutning till utställningsexemplaret i den fysiska butiken så ska det finnas en väl synlig energimärkningsetikett på utställningsexemplaret.

8. Energimärkningsetiketten ryms inte på förpackningen. Får man göra den mindre eller ha en separat energimärkningsetikett på hyllkanten?

Svar: Det är reglerat i respektive produktförordning hur stor energimärkningsetiketten ska vara. Energimärkningen ska vara tryckt på förpackningen. Den nya energimärkningen för belysning finns i två olika storlekar, en normal storlek som ska användas i första hand och en mindre storlek som ska användas på små förpackningar, där den normalstora etiketten inte får plats. Det finns även krav på att lampförpackningen inte får vara mindre än 20 x 54 mm för att energimärkningen ska rymmas och vara väl synlig på förpackningen. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015 bilaga III).

När den nya energimärkningen träder i kraft är det inte längre tillåtet att enbart ha en separat energimärkningsetikett på hyllkanten, märkningen ska vara tryckt på förpackningen.

9. Får energimärkningen visas på baksidan eller i botten på lampförpackningen?

Svar: Energimärkningen ska vara tryckt på utsidan av lampförpackningen. Om energimärkningen inte är tryckt på den del av förpackningen som visas mot konsumenten ska en pil visas med den aktuella produktens energiklass och färg. Storleken på pilen ska vara sådan att energimärkningen är väl synlig och läsbar. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015, bilaga III).

Faq Belysning fraga 9.jpg

Ryms inte standardstorleken på energimärkningsetiketten på förpackningen får man använda den mindre etiketten. Det finns dock krav på storleken på lampförpackningen, för att märkningen ska få plats. Se svar på fråga 7 ovan.

10. Måste energimärkningen på lampförpackningen vara i färg?

Svar: Energimärkningen ska normalt visas i färg. Energimärkningen och pilen som pekar på energieffektivitetsklassen får dock vara svartvit om all annan information, inklusive grafik, på förpackningen är i svartvit. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015, bilaga III, punkt 1).

11. Ska en ljusslinga energimärkas?

Svar: Den nya energimärkningen som träder i kraft 1 september 2021 gäller ljusslingor med ett ljusflöde på 60 lumen (lm) eller högre.

Ljusslingor med integrerade lampor: Hela ljusslingan ska energimärkas som en ljuskälla med energimärkning på förpackningen. 

Ljusslingor med utbytbara lampor: Det ska finnas information om medföljande ljuskällors energiklass i form av en text i den tekniska dokumentationen och i bruksanvisningen. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015, bilaga V, punkt 2).

12. Måste det finnas information om hur man byter ljuskälla och drivdon i belysningsarmaturen?

Svar: Den 1 september 2021 gäller nya ekodesignkrav för belysning som bland annat innebär att det måste finnas information om hur man som användare ska byta ljuskällor och separata drivdon i belysningsarmaturen utan att den skadas. För att det ska vara så enkelt som möjligt får det inte krävas att man har ett specialverktyg för att kunna göra bytet. Om det av någon anledning inte är lämpligt att byta ljuskälla eller drivdon så måste tillverkaren tydligt informera om detta. Informationen ska finnas på förpackningen och i bruksanvisningen, åtminstone i form av ett piktogram. Informationen ska också finnas tillgänglig på webben (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2020 artikel 4).

13. Finns det ljuskällor, belysningsarmaturer och ljusslingor som inte ska vara energimärkta?

Svar: Den nya energimärkningen gäller ljuskällor, belysningsarmaturer och ljusslingor med ett ljusflöde på 60 lumen (lm) eller högre. Ljuskällor och ljusslingor med ett ljusflöde under 60 lumen (lm) ska inte vara energimärkta med den nya energimärkningen från och med 1 september 2021. Belysningsarmaturer som till exempel lampfötter som säljs utan inbyggda eller medföljande ljuskällor ska inte heller energimärkas. Ljusslingor och andra produkter med färgade lampor ska inte vara energimärkta eftersom energimärkningen bara omfattar vitt ljus. Det finns fler undantag från kravet på energimärkning. (Energimärkning av ljuskällor (EU) 2019/2015).

14. Vilka krav på energimärkning finns vid försäljning på internet?

FAQ belysning Bild pil E-handel fraga 14.jpgSvar: Vid försäljning på internet ska energimärkningen och produktinformationsblad visas i direkt anslutning till produktens pris. Det är tillåtet att visa energimärkningsetiketten och produktinformationsbladet med hjälp av en kapslad skärmbild. Energimärkningsetiketten ska då vara länkad från en grafisk pil som har samma färg som den aktuella ljuskällans energiklass, se bild. En nyhet från den 1 september 2021 är att pilen också ska visa hela skalan, från A till G. Hur den grafiska pilen ska designas framgår av (Energimärkning av ljuskällor, bilaga VII och VIII).

 

Vid försäljning på internet ska produktinformationsblad visas nära uppgifterna om produktens pris. En tydlig och läsbar länk med namnet "Produktinformationsblad" ska användas.

15. Ska energimärkningen visas i reklam?

Svar: I reklam ska det finnas en grafisk pil som har samma färg som den aktuella ljuskällans energiklass. En nyhet från den 1 september 2021 är att pilen också ska visa hela skalan, från A till G. Hur den grafiska pilen ska designas framgår av (Energimärkning av ljuskällor, bilaga VII och VIII).

Faq belysning Pil Reklam fraga 15.jpg

Normalt ska pilen visas i färg, men om reklamen är i svartvit då kan en svartvit version av pilen användas. 

16. Hur ska man informera om energimärkningen vid distansförsäljning via telefon?

Svar: Vid distansförsäljning via telefon ska konsumenten få muntlig information om den aktuella produktens energiklass. Konsumenten ska även informeras om att skalan för energiklasser är från A till G och att det finns möjligheten att få tillgång till energimärkningen och produktinformationsbladet via en fritt tillgänglig webbplats eller via en länk till produktdatabasen EPREL.