Vanliga frågor om ekodesign och energimärkning

Energimyndigheten arbetar för att underlätta för svenska företag att uppfylla lagstiftningen. Här hittar du EU-kommissionens svar på vanliga frågor om ekodesign och energimärkning.

Lag, direktiv och förordningar kan ibland vara svåra att tolka. Gråzoner och oklarheter i regelverken kan tas upp till diskussion på marknadskontrollmyndigheternas ADCO-möten, (administrative cooperation) där även handläggare från EU-kommissionen deltar.

EU-kommissionens vanliga frågor och svar

EU-kommissionen har sammanställt frågor från dessa möten samt ger vägledande svar. Dessa finns bland de externa länkarna på denna sida.

Energimyndigheten kan vägleda

Har du frågor om tolkningen av direktiven, lagarna eller de produktspecifika förordningarna, se gärna om din fråga redan besvaras i EU-kommissionens FAQ. Du kan också ringa eller E-posta Energimyndighetens handläggare för vägledning.

Du kan hitta svar i "Blåboken"

För att få en mer homogen tolkning av unionens produktsäkerhetslagstiftning har "Blåboken" eller "the Blue Guide" som den heter på engelska skapats. Blåboken kan ses som ett komplement till lagstiftningen på produktområdet och här kan man hitta svar angående definitioner, skyldigheter för tillverkare/importörer/återförsäljare, ackreditering, marknadskontroll mm. Guiden finns under rubriken Dokument.

Tolkningar kan ändras i framtiden

Viktiga att notera är att svar i EU-kommissionens FAQ liksom svar från Energimyndighetens handläggare och jurister endast är vägledande och inte lagligt bindande. Det är alltid möjligt att tolkningar kan ändras. I yttersta fall avgörs ärenden om tolkningar och oklarheter i regelverket i EU-domstolen.

Frågor som rör specifika produkter kan återfinnas under webbsidorna för respektive produktgrupp.