Nordiskt samarbete i Nordsyn

Nordsyn är ett nordiskt samarbetsprojekt om marknadskontroll och policy för ekodesign och energimärkning. 

Nordsyns huvudfunktion är att främja nordiskt myndighetssamarbete och förbättra förutsättningarna för nordiska konsumenter och leverantörer vad gäller ekodesign och energimärkning.

Projektledare och kontaktperson för Nordsyn är Lovisa Blomqvist: lovisa.b...@energimyndigheten.se

Nordsyn är en arbetsgrupp under nordiska ministerrådet och mer information och kontakter finns här.