EU-projekt för en effektivare marknadskontroll

För att effektivisera marknadskontrollen samarbetar Energimyndighetens personal med sina europeiska motsvarigheter men även med svenska myndigheter som övervakar andra produktkrav som till exempel elsäkerhet. Utöver detta deltar vi i ett antal internationella marknadskontrollprojekt för att stärka marknadskontrollen.

Samarbete mellan EUs myndigheter

Ett samarbete finns mellan myndigheter i olika EU-länder som ansvarar för marknadskontroller av ekodesign och energimärkning. Myndigheterna utbyter information om testresultat, marknadskontrollplaner och arbetssätt. Detta görs bland annat under så kallade ADCO-möten (Administrative Cooperation) som hålls på EU-nivå två gånger per år.

Den svenska marknadskontrollen är organiserad så att respektive expertmyndighet hanterar marknadskontrollen över den eller de produktlagstiftningar som ligger nära myndighetens verksamhet.

Myndigheter inom EU samarbetar i EEPLIANT

I oktober 2017 startade det europeiska marknadskontrollprojektet EEPLIANT 2. Projektet sträcker sig fram till 2020 och är en fortsättning på EEPLIANT 1 som löpte ut i juli 2017.

Projektets huvudsyfte är att främja de ekonomiska och miljömässiga fördelar som EU:s direktiv om energimärkning och ekodesign syftar till. Detta görs genom marknadskontroller av produkters uppsatta krav för energieffektivitet. Inom de kommande 2,5 åren kommer följande produktgrupper att granskas och provas:

I Sverige är det Energimyndigheten som är den ansvariga marknadskontrollmyndigheten för dessa produkter. Produkter som ska kontrolleras väljs ut utifrån ett riskbaserat tillvägagångssätt vilket betyder att produkter, som tillsammans står för en hög energianvändning på marknaden, prioriteras särskilt. Eventuella avvikelser kommer att hanteras via legala åtgärder.

Läs mer om EEPLIANT här.