Meerp – metodik för ekodesignkrav

Meerp står för Methodology for the Ecodesign of Energy Related Products och är den metodik som används för förstudien inför framtagande av ekodesign- och energimärkningskrav.

Enligt Meerp ska förstudien innehålla en genomgång av omfattning (”scope”), marknad, användare, tekniker, basscenarier (”base cases”), designalternativ och scenarier. Meerp innebär att en analys görs av vilka miljöaspekter som är mest betydande under den aktuella produktens livstid, och vilka olika sätt detta kan hanteras.

En översyn av Meerp pågår och en revisionsstudie pågår. Läs mer och anmäl dig som intressent på studiens webbsida. Ett första studiemöte hölls 24 juni 2021 och ett andra studiemöte planeras 23 juni 2022.

Läs mer om tidigare arbete Meerp här under ”Support tools for experts”.

016-542 06 70
016-544 22 72
016-544 22 03