Meerp – metodik för ekodesignkrav

Meerp står för Methodology for the Ecodesign of Energy Related Products och är den metodik som används för förstudien inför framtagande av ekodesign- och energimärkningskrav.

Enligt Meerp ska förstudien innehålla en genomgång av omfattning (”scope”), marknad, användare, tekniker, basscenarier (”base cases”), designalternativ och scenarier. Meerp innebär att en analys görs av vilka miljöaspekter som är mest betydande under den aktuella produktens livstid, och vilka olika sätt detta kan hanteras.

En översyn av Meerp pågår och en förstudie har startats. Läs mer och anmäl dig som intressent på förstudiens webbsida. Ett första förstudiemöte hålls 24 juni 2021.

Läs mer om tidigare arbete Meerp här under ”Support tools for experts”.

016-544 22 72
016-542 06 70
016-544 22 03