Batterier

EU-kommissionen startade hösten 2018 en förstudie för batterier som analyserar tekniska, ekonomiska, miljömässiga och marknads- och samhällsaspekter som är relevanta.

Nyhet februari 2020: Kommissionen har beslutat att batterier ska omfattas av en förordning som omfattar både hållbarhetskriterier och de områden som finns i Batteridirektivet 2006/66/EC. Under 2019 publicerades utvärdering av Batteridirektivet 2019. Planen är att ett förslag till förordning ska publiceras i oktober 2020. Under april planerar Kommissionen expertgruppsmöte för medlemsländerna. Energimyndigheten kommer att informera om utvecklingen i kommande nyhetsbrev för ekodesign och energimärkning.

Förstudie

Enligt förstudien omfattas uppladdningsbara elektrokemiska batterier med primärt fokus på "industriella batterier" enligt definitionerna i batteridirektivet (2006/66 / EG), det vill säga batterier som är konstruerade för uteslutande industriellt eller yrkesmässigt bruk, eller som används av någon typ av elbil.

Med både e-mobilitet och stationär energilagring omfattar studien ett brett utbud av applikationer, såsom batteridrivna personbilar och lastbilar, deras plug-in-fordonsvarianter och även energilagring för att balansera variabla och decentraliserade förnybara energikällor, vilket även inkluderar småskalig energilagring.

Huvudsyftet med förslaget enligt förstudien är att minska koldioxidavtrycket per funktionell enhet. Den funktionellenhet är i förstudien definierad som 1 kWh av den totala uteffekten som levereras under batteritidens livslängd (mätt i kWh).

Förstudien publicerades i september 2019. En utökad förstudie är också publicerad med fokus på:

  • mikromobilitet (elsparkcykel, elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar),
  • andra batterikemier än litiumjon,
  • LCA-modeller och Product environmental Footprint för batterier samt
  • hållbar utvinning av råmaterial till batterier.

Läs mer på studiens webbplats www.ecodesignbatteries.eu. Där kan du även anmäla sig som intressent (stakeholder) för att löpande få ta del av information kring arbetet.

EU Kommissionens officiella webbsida för batterier

Presentationer från branschmöte 26 juni 2019 om solpaneler, växelriktare och batterier

Presentation från Energimyndighetens branschmöte 22 november 2019

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
10 mars 2020

Utökad förstudie                             

WP1                               

WP2                             

WP3                             

WP4

6 november 2019

Mötesdokumentation från intressentmöte Bryssel

22 oktober 2019

Utökad förstudie för batterier med fokus på mikromobilitet, andra batterikemier än litiumjon samt hållbar utvinning av råmaterial

Mötesdokumentation från intressentmöte Bryssel (engelska)

20 september 2019

Final Task 1

Annex to Task 1

Final Task 2

Final Task 3

Final Task 4

Final Task 5

Final Task 6

Final Task 7

Annex to Task 7