Batterier

Det har startats en förstudie för batterier som bland annat kommer att analysera tekniska, ekonomiska, miljömässiga och marknads- och samhällsaspekter som är relevanta.

Inom ramen för förstudien är uppladdningsbara elektrokemiska batterier med primärt fokus på "industriella batterier" enligt definitionerna i batteridirektivet (2006/66 / EG), det vill säga batterier som är konstruerade för uteslutande industriellt eller yrkesmässigt bruk, eller som används av någon typ av elbil.

Med både e-mobilitet och stationär energilagring så omfattar studien ett brett utbud av applikationer, såsom batteridrivna personbilar och lastbilar, deras plug-in-fordonsvarianter och även energilagring för att balansera variabla och decentraliserade förnybara energikällor vilket även inkluderar småskalig energilagring.

Huvudsyftet med förslaget enligt förstudien är att minska koldioxidavtrycket per funktionell enhet. Den funktionellenhet är i förstudien definierad som 1 kWh av den totala uteffekten som levereras under batteritidens livslängd (mätt i kWh).

Läs mer på studiens webbplats www.ecodesignbatteries.eu. Där kan man även anmäla sig som intressent (stakeholder) för att löpande få ta del av information kring arbetet.

Presentationer från branschmöte 26 juni 2019 om solpaneler, växelriktare och batterier   

Branschmöte PV och batterier

Presentation Energimyndighetens studier

Presentation for IEA PVPS on PV and batteries in ecodesign