Batterier

EU-kommissionen startade hösten 2018 en förstudie för batterier som analyserar tekniska, ekonomiska, miljömässiga och marknads- och samhällsaspekter som är relevanta.

Förstudie

Enligt förstudien omfattas uppladdningsbara elektrokemiska batterier med primärt fokus på "industriella batterier" enligt definitionerna i batteridirektivet (2006/66 / EG), det vill säga batterier som är konstruerade för uteslutande industriellt eller yrkesmässigt bruk, eller som används av någon typ av elbil.

Med både e-mobilitet och stationär energilagring omfattar studien ett brett utbud av applikationer, såsom batteridrivna personbilar och lastbilar, deras plug-in-fordonsvarianter och även energilagring för att balansera variabla och decentraliserade förnybara energikällor, vilket även inkluderar småskalig energilagring.

Huvudsyftet med förslaget enligt förstudien är att minska koldioxidavtrycket per funktionell enhet. Den funktionellenhet är i förstudien definierad som 1 kWh av den totala uteffekten som levereras under batteritidens livslängd (mätt i kWh).

Förstudien publicerades i september 2019 samtidigt startades en utökad förstudie med fokus på:

  • mikromobilitet (elsparkcykel, elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar),
  • andra batterikemier än litiumjon,
  • LCA-modeller och Product environmental Footprint för batterier samt
  • hållbar utvinning av råmaterial till batterier.

Läs mer på studiens webbplats www.ecodesignbatteries.eu. Där kan du även anmäla sig som intressent (stakeholder) för att löpande få ta del av information kring arbetet.

EU Kommissionens officiella webbsida för batterier

Presentationer från branschmöte 26 juni 2019 om solpaneler, växelriktare och batterier

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
6 november 2019

Mötesdokumentation från intressentmöte Bryssel

22 oktober 2019

Utökad förstudie för batterier med fokus på mikromobilitet, andra batterikemier än litiumjon samt hållbar utvinning av råmaterial

Mötesdokumentation från intressentmöte Bryssel (engelska)

20 september 2019

Final Task 1

Annex to Task 1

Final Task 2

Final Task 3

Final Task 4

Final Task 5

Final Task 6

Final Task 7

Annex to Task 7