Fläktar (lot 11)

Ekodesignförordningen för industrifläktar antogs år 2011 och gäller från och med 2013 och 2015. Kraven beräknas leda till energibesparingar på upp till 34 TWh per år från 2020 inom EU, vilket motsvarar 16 miljoner ton koldioxid, beräknat på EU:s elmix.

Kraven beräknas leda till energibesparingar på upp till 34 TWh per år från 2020 inom EU, vilket motsvarar 16 miljoner ton koldioxid, beräknat på EU:s elmix

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven omfattar motordrivna fläktar med en ineffekt från 125 W till 500 kW. Förordningen har en så kallad utökad produktdefinition, och omfattar också fläktar integrerade i motorer (som regleras förordning 2009/125/EG).

Undantag till förordningen är bland annat små fläktar som drivs med elmotorer mellan 125W och 3 kW och som är avsedda att användas för vissa, i förordningen specificerade, syften.

Kraften specificeras i förordningens bilaga I.

Revision

Arbetet med revision av förordningen pågår.  Läs mer på EU-kommissionens webbplats om förstudien inför revideringen av förordningen.

EU-kommissionens webbplats om förstudien

Vid revideringen ska det bland annat bedömas om det är möjligt att minska antalet fläkttyper och skapa bättre konkurrens när det gäller energieffektivitet hos fläktar med jämförbara funktioner. Det ska också diskuteras en eventuell minskning av undantagen till denna förordning.

Dokument från EU-kommissionen