Kylcontainrar

En förstudie pågår om möjligheten att införa ekodesign- och energimärkningskrav på kylcontainrar.