Belysning

Här har vi samlat EU-förordningarna om ekodesignkrav och energimärkning för belysning. Befintliga krav på hembelysning, gatu- och kontorsbelysning samt reflektorlampor och LED-lampor beräknas spara 102 TWh årligen i EU från och med år 2020. Den 17 december 2018 röstades en reviderad ekodesignförordning igenom. De nya kraven kommer att börja gälla från den 1 september 2021.

Ekodesign

Nuvarande tre ekodesignförordningar för belysningar återfinns nedan, i så kallade konsoliderade versioner där ursprungsförordningen och senare ändringsförordningar slagits ihop för enklare läsning och tolkning. Legalt sett är det dock de separata förordningarna som tillsammans utgör lagtexten.

Ekodesignkrav för rundstrålande ljuskällor för hushållsbruk

244/2009 svensk version
244/2009 engelsk version 

De konsoliderade versionerna utgörs av ursprungsförordningen 244/2009 samt ändringsförordningarna 859/2009 och 1428/2015.

Notera att energieffektivitetskrav för rundstrålande LED-lampor ingår i denna förordning, medan energieffektivitetskrav på riktade LED-lampor ingår i 1194/2012 (se nedan). Själva funktionskraven på både rundstrålande och riktade LED-lampor ingår också i 1194/2012 .

Ekodesignkrav för väg- och kontorsbelysning samt tillhörande kontrolldon

245/2009 svensk version
245/2009 engelsk version

De konsoliderade versionerna utgörs av ursprungsförordningen 245/2009 samt ändringsförordningarna 347/2010 och 1428/2015.

Ekodesignkrav för riktade ljuskällor, LED-ljuskällor samt därtill hörande kontrolldon

1194/2012 svensk version
1194/2012 engelsk version

De konsoliderade versionerna utgörs av ursprungsförordningen 1194/2012 samt ändringsförordningen 1428/2015.

Energimärkning

Alla slags lampor omfattas av den obligatoriska energimärkningen, både lampor för hushåll och lampor för proffsbruk. På märkningen visas bland annat energiklassen, där A++ är effektivast.

Även armaturer ska energimärkas så att det framgår vilken energiklass avsedda lampor kan eller ska ha. Efter revideringen (se nedan) kommer en återgång till en skala med klasserna A-G ske samt enbart omfatta ljuskällor, inte armaturer.

För mer information om gällande krav på energimärkning se följande länkar:

Revidering av ekodesign och energimärkning

Den 17 december 2018 röstades en reviderad ekodesignförordning igenom, och den 18 december 2018 hölls samråd om den reviderade energimärkningen. De nya ekodesign- och energimärkningskraven kommer att börja gälla från den 1 september 2021, med undantag för vissa typer av T8-lysrör som är undantagna fram till 1 september 2023.

Utöver krav på energieffektivitet ställs nu även krav på ökade möjligheter att reparera och återvinna olika slags belysningslösningar. Slutligen ställs krav på flimmer. Syftet är att det bara ska finnas en förordning med ekodesignkrav respektive en förordning med energimärkningskrav. De nya kraven beräknas att från och med år 2030 spara ytterligare cirka 50 TWh årligen inom EU. Den reviderade ekodesignförordningen skärper inte enbart kraven utan avser också att göra det lättare att tolka kraven.

Den reviderade energimärkningsförordningen sätter krav i enlighet med den nyligen reviderade ramförordningen (från 2017) om energimärkning, vilket bland annat innebär en återgång till energiklasserna A-G samt att produktinformation ska läggas in i en EU-gemensam produktdatabas - European Product Registry for Energy Labelling (EPREL).

De nya förordningarna förväntas publiceras någon gång under våren 2019. Energimyndigheten kommer återkomma med flera detaljer om vilka krav och möjligheter detta innebär för tillverkare, återförsäljare, konsumenter med flera.  

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
mars 2019 Slutlig granskning: förordning för energimärkning (engelska)
mars 2019 Slutlig granskning: Förslag förordning för energimärkning - bilagorna (engelska)
januari 2019 Slutlig granskning: Förslag förordning för ekodesign (engelska)
januari 2019 Slutlig granskning: Förslag förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)