Belysning

Här har vi samlat gällande och kommande EU-förordningar om ekodesignkrav och energimärkning för belysning. Befintliga krav beräknas spara 102 TWh årligen i EU från och med år 2020. Den 5 december 2019 publicerades en reviderad och sammanslagen ekodesignförordning (EU 2019/2020). De nya ekodesignkraven kommer att börja gälla från den 1 september 2021. Då träder även en ny energimärkningsförordning (EU 2019/2015) i kraft med en ny reviderad skala från A till G. Det nuvarande energimärkningskravet för armaturer med utbytbara ljuskällor enligt (EU 874/2012) upphörde att gälla 25 december 2019, läs mer om det här.

Ekodesignförordningar till och med 2021-08-31

Nuvarande tre ekodesignförordningar för belysning återfinns nedan, i så kallade konsoliderade versioner där ursprungs- och senare ändringsförordningar slagits ihop för enklare läsning och tolkning. Juridiskt sett är det dock de separata förordningarna som tillsammans utgör lagtexten.

244/2009 Ekodesignkrav för rundstrålande ljuskällor för hushållsbruk
244/2009 Ecodesign requirements for non-directional household light sources

De konsoliderade versionerna utgörs av ursprungsförordningen 244/2009 samt ändringsförordningarna 859/2009 och 1428/2015.

Notera att energieffektivitetskrav för rundstrålande LED-lampor ingår i förordning 244/2009, medan energieffektivitetskrav på riktade LED-lampor ingår i 1194/2012. Själva funktionskraven för både rundstrålande och riktade LED-lampor ingår också i 1194/2012.

245/2009 Ekodesignkrav för väg- och kontorsbelysning
245/2009 Ecodesign requirements for street and office lightning

De konsoliderade versionerna utgörs av ursprungsförordningen 245/2009 samt ändringsförordningarna 347/2010 och 1428/2015.

1194/2012 Ekodesignkrav för riktade och LED-ljuskällor
1194/2012 Ecodesign requirements for directional and LED light sources

De konsoliderade versionerna utgörs av ursprungsförordningen 1194/2012 samt ändringsförordningen 1428/2015.

Energimärkning

Alla slags lampor omfattas av den obligatoriska energimärkningen, både lampor för hushåll och lampor för professionellt bruk.

874/2012 Energimärkningsförordning för ljuskällor
874/2012 Energy labeling regulation for light sources

Från och med 2021-09-01 används en energimärkningsskala med klasserna A-G, den kommer enbart omfatta ljuskällor, inte armaturer med utbytbara ljuskällor. Från 2021-09-01 ska armaturer med inbyggda ljuskällor som inte kan bytas ut ha samma energimärkning som en ljuskälla. 

Ekodesign och energimärkning från och med 2021-09-01

De nya ekodesign- och energimärkningskraven kommer att börja gälla från 2021-09-01, med undantag för vissa typer av T8-lysrör som är undantagna fram till 2023-09-01. Redan 25 december 2019 trädde dock ekodesign artikel 7 om kringgående ikraft samt att energimärkningskravet för armaturer (EU 874/2012) upphörde att gälla. Armaturer med inbyggda ljuskällor kommer omfattas av energimärkningskrav igen från 1 september 2021.

Energimärkningen på armaturer tas bort.

Utöver krav på energieffektivitet ställs även krav på ökade möjligheter att reparera och återvinna belysningsprodukter. Slutligen ställs även krav på flimmernivåer. De nya kraven beräknas att från och med år 2030 spara ytterligare cirka 42 TWh årligen inom EU.

Ekodesign- och energimärkningsförordningar från och med 2021-09-01

2019/2020 Ekodesignkrav för belysning 
2019/2020 Ecodesign requirements för lighting
2019/2015 Energimärkningsförordning för belysning 
2019/2015 Energy labeling regulation for lighting

Registrering i EPREL-databasen och övergången till reviderade (A-G) energiklasser

Enligt ramförordningen (EU 2017/1369) för energimärkning som reviderades 2017 ställs det krav att produktinformation ska läggas in i en EU-gemensam produktdatabas – European Product Registry for Energy Labelling (EPREL). 2021-05-01 uppdateras EPREL för den kommande A-G märkningen och tillverkare behöver komplettera produktinformationen från det datumet.

Under en övergångsperiod mellan 2021-05-01 och 2021-08-31 gäller för belysningsprodukter satta på marknaden under just dom fyra månaderna att tillverkarna tillhandahåller till återförsäljare både den äldre och den kommande energimärkningen. Den reviderade energimärkningen får dock inte visas för kunder innan 2021-09-01.

Mellan 2021-09-01 och 2023-03-01 tillåts under 18 månader parallella energimärkningar. Äldre produkter med den utgångna märkningen kan säljas ut eller märkas om samtidigt som nya produkter får den reviderade märkningen.