Belysning

Här har vi samlat information om nuvarande ekodesignkrav och energimärkning för belysning. Lagstiftningen är gemensam för EU-länderna. Nuvarande ekodesignkrav och energimärkning för belysning beräknas tillsammans spara 102 TWh årligen i EU från och med år 2020.

Här hittar du länkar till de nuvarande tre ekodesignförordningarna för belysning, där ursprungsförordningen och efterföljande ändringsförordningar slagits ihop för enklare läsning. 

Juridiskt sett är det dock alltid de separata förordningarna som tillsammans utgör lagtexten. Förordningarna finns både på svenska och på engelska.

Nuvarande krav

Fram till 1 september 2021 gäller nuvarande ekodesignkrav och energimärkning för ljuskällor (lampor), sedan träder de nya förordningarna i kraft. Läs mer om de nya kraven. Redan 1 maj 2021 måste vissa parametrar vara ifyllda i databasen EPREL.

Ekodesignkrav för rundstrålande ljuskällor för hushållsbruk

Den sammanslagna versionen utgörs av ursprungsförordningen 244/2009 samt ändringsförordningarna 859/2009 och 1428/2015.

Ekodesignkrav för riktade ljuskällor för hushållsbruk

Funktionskrav i ekodesignförordning 1194/2012

Funktionskraven för både rundstrålande och riktade LED-lampor finns i förordning 1194/2012. Den sammanslagna versionen utgörs av ursprungsförordningen 1194/2012 samt ändringsförordningen 1428/2015.

Ekodesignkrav för väg- och kontorsbelysning

Den sammanslagna versionen utgörs av ursprungsförordningen 245/2009 samt ändringsförordningarna 347/2010 och 1428/2015.

Alla slags lampor omfattas av den obligatoriska energimärkningen, både lampor för hushåll och lampor för professionellt bruk.

Registrering i EPREL-databasen

Information om alla energimärkta produkter som finns till försäljning i EU ska läggas in i en gemensam produktdatabas – European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) Detta enligt ramförordningen (EU 2017/1369) för energimärkning.

Det är EU-kommissionen som utvecklar den tekniska plattformen för databasen och som leverantör eller importör av ljuskällor ansvarar du för att lägga in informationen om de produkter du säljer på den europeiska marknaden i EPREL-databasen.

Produkter får inte designas för att kringgå krav

Sedan 25 december 2019 är det uttryckligen förbjudet att utforma produkter så att de känner av att de blir testade och då automatiskt sänker energianvändningen eller på andra sätt förbättrar sin prestanda under pågående test. Produkternas egenskaper får inte heller försämras efter programvaruuppdatering. Det finns dock ett undantag om användaren samtyckt till förändringen. (Artikel 7 ekodesigndirektivet 2019/2015).  

Energimärkning på belysningsarmaturer upphörde 2019

25 december 2019 upphörde det tidigare energimärkningskravet för belysningsarmaturer (EU 874/2012).