Belysning

Här har vi samlat gällande och kommande EU-förordningar om ekodesignkrav och energimärkning för belysning. Befintliga krav på hembelysning, gatu- och kontorsbelysning samt reflektorlampor och LED-lampor beräknas spara 102 TWh årligen i EU från och med år 2020. Den 5 december 2019 publicerades en reviderad och sammanslagen ekodesignförordning (2019/2020) igenom. De nya ekodesignkraven kommer att börja gälla från den 1 september 2021. Då träder även en ny energimärkningsförordning (2019/2015) i kraft med en ny skala från A till G. Det nuvarande energimärkningskravet för armaturer med utbytbara ljuskällor enligt (874/2012) upphör att gälla redan från och med 25 december 2019. 

Ekodesignförordningar till och med 2020-08-31

Nuvarande tre ekodesignförordningar för belysningar återfinns nedan, i så kallade konsoliderade versioner där ursprungsförordningen och senare ändringsförordningar slagits ihop för enklare läsning och tolkning. Legalt sett är det dock de separata förordningarna som tillsammans utgör lagtexten.

Ekodesignkrav för rundstrålande ljuskällor för hushållsbruk

244/2009 svensk version
244/2009 engelsk version 

De konsoliderade versionerna utgörs av ursprungsförordningen 244/2009 samt ändringsförordningarna 859/2009 och 1428/2015.

Notera att energieffektivitetskrav för rundstrålande LED-lampor ingår i denna förordning, medan energieffektivitetskrav på riktade LED-lampor ingår i 1194/2012 (se nedan). Själva funktionskraven på både rundstrålande och riktade LED-lampor ingår också i 1194/2012.

Ekodesignkrav för väg- och kontorsbelysning samt tillhörande kontrolldon

245/2009 svensk version
245/2009 engelsk version

De konsoliderade versionerna utgörs av ursprungsförordningen 245/2009 samt ändringsförordningarna 347/2010 och 1428/2015.

Ekodesignkrav för riktade ljuskällor, LED-ljuskällor samt därtill hörande kontrolldon

1194/2012 svensk version
1194/2012 engelsk version

De konsoliderade versionerna utgörs av ursprungsförordningen 1194/2012 samt ändringsförordningen 1428/2015.

Energimärkning

Alla slags lampor omfattas av den obligatoriska energimärkningen, både lampor för hushåll och lampor för proffsbruk. På märkningen visas bland annat energiklassen, där A++ är effektivast.

Även armaturer ska energimärkas till och med 2019-12-24 så att det framgår vilken energiklass avsedda lampor kan ha. Från och med 2021-09-01 sker en återgång till en energimärkningsskala med klasserna A-G, den kommer enbart omfatta ljuskällor, inte armaturer med utbytbara ljuskällor. Armaturer med inbyggda ljuskällor ska ha samma energimärkning som en ljuskälla. 

Ekodesign och energimärkning från och med 2021-09-01

De nya ekodesign- och energimärkningskraven kommer att börja gälla från den 1 september 2021, med undantag för vissa typer av T8-lysrör som är undantagna fram till 1 september 2023.

Utöver krav på energieffektivitet ställs då även krav på ökade möjligheter att reparera och återvinna olika slags belysningslösningar. Slutligen ställs även krav på flimmernivåer. De nya kraven beräknas att från och med år 2030 spara ytterligare cirka 50 TWh årligen inom EU. Den reviderade ekodesignförordningen skärper inte enbart kraven utan avser också att göra det lättare att tolka kraven då kvicksilverinnehållande T8-lysrör fasas ut.

Den reviderade energimärkningsförordningen sätter krav i enlighet med ramförordningen om energimärkning som reviderades 2017, vilket bland annat innebär en återgång till energiklasserna A-G och även att produktinformation ska läggas in i en EU-gemensam produktdatabas - European Product Registry for Energy Labelling (EPREL).

Ekodesign- och energimärkningsförordningar från och med 2020-09-01

Datum Dokument
5 december 2019 Energimärkning belysning 2019/2015
5 december 2019 Energimärkning belysning 2019/2015(engelska)
5 december 2019 Ekodesignförordning belysning 2019/2020
5 december 2019 Ekodesignförordning belysning 2019/2020 (engelska)