Gällande krav belysning

Här finns information om ekodesignkrav och energimärkning för ljuskällor till dig som tillverkar, importerar, levererar eller säljer ljuskällor.

1 mars 2023 ska alla ljuskällor ha den nya energimärkningen. Fram till dess kommer det att finnas både ljuskällor som har nuvarande energimärkning och andra ljuskällor som har den nya energimärkningen på marknaden.

Kraven för belysning beräknas att från och med år 2030 spara cirka 42 TWh årligen inom EU. I beräkningen som gjordes 2018 ingår inte utfasningen av T5-lysrör, så besparingen är ännu större.

Lysrör med kvicksilver fasas ut

Under 2023 fasas T5-lysrör, T8-lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden. De innehåller kvicksilver och är inte lika effektiva som LED-alternativ. Utfasningen beräknas pågå i cirka fem år. Så småningom kommer det inte längre gå att köpa lysrör som innehåller kvicksilver.  

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023

Tips till dig som ska byta ut lysrör till LED-belysning

Här har vi samlat tips om att byta ut lysrör till LED-belysning i lokaler. I faktabladet finns även exempel på LED-ljuskällor som ersätter lysrör med kvicksilver.

Ladda ner eller beställ faktabladet i vår webbshop

Belysningsarmaturer och andra produkter med ljuskällor

Belysningsarmaturer och andra produkter (till exempel speglar, skåp eller hyllor) som innehåller ljuskällor som är löstagbara för testning, ska ha information om medföljande ljuskällors energiklass i form av en text i den tekniska dokumentationen och i bruksanvisningen (se Annex V, punkt 2 i EU 2019/2015).

En belysningsarmatur eller annan produkt som innehåller ljuskällor som inte är löstagbara för testning räknas i sin helhet som en ljuskälla. En sådan armatur eller produkt ska ha energimärkningen tryckt på förpackningen.

Belysningsarmaturer utan ljuskällor

Belysningsarmaturer som säljs utan inbyggd eller medföljande ljuskälla ska inte vara energimärkta. Det ska inte heller finnas någon information om energiklass, varken i den tekniska informationen eller i bruksanvisningen. Ett exempel på en belysningsarmatur som ofta säljs utan ljuskälla är en lampfot.

Krav på maxflimmer

Sedan 2021 finns det ekodesignkrav på hur mycket nya ljuskällor får flimra. Människor är olika känsliga för flimmer. Det är inte allt flimmer som går att se med blotta ögat. Det finns två kompletterande metoder för att mäta om en lampa flimrar.

Flimmer som korta spänningsändringar

Den första metoden mäter ljusvariationen i lampan, som orsakas av korta spänningsändringar. Den här typen av flimmer kan du se med blotta ögat. Det förkortas Pst_LM och den engelska beteckningen är Short-term flicker indicator.

Flimmer som stroboskopisk synlighet

Den andra metoden mäter om lampan flimrar med så hög frekvens att flimret syns först när lampan lyser på något som rör sig, till exempel ett snurrande hjul. Då kan det se ut som att hjulet snurrar baklänges. Det förkortas SVM efter den engelska beteckningen Stroboscopic Visibility Measure.

Ekodesignkraven omfattar mycket mer

Utgångspunkten för ekodesignlagstiftningen är att alla ljuskällor och drivdon ska vara löstagbara och gå att byta ut. Antingen ska användarna själv kunna göra detta, eller så krävs det professionell hjälp.

Leverantörerna ska ha instruktioner om hur och vem som får ta lös ljuskälla och drivdon. Om det inte går att skruva lös ljuskällan och/eller drivdonet ska leverantören tydligt informera om detta och förklara varför det inte är möjligt.

Det kan till exempel handla om ljuskällor i badrumsarmaturer eller i vägtunnlar där det finns krav på skydd mot inträngande vatten, så kallad IP-klassning. Ju högre IP-klassning (siffra) desto bättre skydd har belysningsarmaturen.

Information till återvinningsföretag

Leverantörerna ska även förse återvinningsföretag med information om hur ljuskällan ska tas om hand när den tjänat ut.  

Produkter får inte designas för att kringgå krav

Det är uttryckligen förbjudet att utforma produkter så att de känner av att de blir testade. Detta för att produkten inte automatiskt ska sänka energianvändningen eller på andra sätt förbättra sin prestanda under pågående test.

Produkternas egenskaper får inte heller försämras efter programvaruuppdatering. Det finns dock ett undantag om användaren samtyckt till förändringen (Artikel 7 ekodesignförordningen 2019/2020).

Registrering i EPREL-databasen

Information om alla energimärkta produkter som finns till försäljning i EU ska läggas in i en gemensam produktdatabas – European Product Registry for Energy Labelling (EPREL). Detta enligt ramförordningen (EU 2017/1369) för energimärkning. Leverantörer eller importörer av ljuskällor ansvarar för att lägga in den tekniska dokumentationen för ljuskällor. Det är EU-kommissionen som är ansvarig för den tekniska plattformen för databasen.  

Via QR-koden finns EPREL-informationen

Energimärkningen har en QR-kod och genom att scanna QR-koden kan återförsäljare och konsumenter ta del av den publika informationen som finns i den europeiska produktdatabasen för energimärkta produkter, EPREL.

Tidplan utfasning av lysrör och lampor

I tabellen nedan ser du vilka lysrör som fasas ut och när. Dessutom kan du se vilka lampor som redan är utfasade.

Energimyndigheten är ansvarig myndighet för Ekodesign och Kemikalieinspektionen ansvar för RoHs.

Utfasning av lampor som inte är tillräckligt effektiva enligt ekodesign eller som innehåller kvicksilver och ska fasas ut enligt RoHs-direktivet.
När lampan fasas ut eller om den redan är utfasad.
Kompaktlysrör
Fasas ut 24 februari 2023 RoHs
Kompaktlysrör med en livslängd på 20 000 timmar eller mer
Fasas ut 24 augusti 2023 RoHs
T8-lysrör (60, 120 och 150 cm)
Fasas ut 24 augusti 2023 RoHs och Ekodesign
T5- lysrör (60, 120 och 150 cm)
Fasas ut 24 augusti 2023 RoHs
Dubbelsocklade linjära lysrör med en livslängd på 25 000 timmar eller mer
Fasas ut 24 februari 2023 RoHs
Cirkelformade eller kvadratiskt formade lysrör (icke-linjära)
Fasas ut 24 februari 2023 RoHs
T2-lysrör
Utfasad sedan 1 september 2021 Ekodesign
T12-lysrör med yttre tändstrimma
Utfasade sedan 1 september 2021 Ekodesign
T12-lysrör utan yttre tändstrimma
Utfasade sedan 1 september 2018 Ekodesign
Lågenergilampor (CFL)
Utfasade sedan 1 september 2021 Ekodesign
Lågspänningshalogenlampor G4 och GY6.35
Fasas ut 1 september 2023 Ekodesign
Halogenlampor G9 (230 V)
Fasas ut 1 september 2023 Ekodesign
Halogenlampor 230 V (utom R7s och G9)
Utfasade sedan 1 september 2018 Ekodesign
Halogenlampor R7s (230 V) Ljusflöde > 2700 lm
Utfasade sedan 1 september 2021 Ekodesign
Halogenlampor R7s (230 V), < 2700 lm
Finns kvar tillsvidare

Lampor med kvicksilver kommer finnas kvar för begränsad användning

Det finns lampor som innehåller kvicksilver som kommer att finnas kvar fram till att det finns effektivare lampor utan kvicksilver som kan ersätta dessa. Det är till exempel lampor som är anpassade för att fungera i lättantändliga miljöer Ett annat exempel är metallhalogenlampor som används i gatubelysning som också kommer finnas kvar tillsvidare.

Lämna alla ljuskällor på återvinningscentralen

Alla ljuskällor och armaturer med inbyggda ljuskällor som inte går att ta bort ska lämnas till kommunens återvinningscentral när de slocknat så att de tas om hand på rätt sätt. Kommunernas återvinningscentraler tar emot alla typer av lampor och lysrör.

Dokument från EU-kommissionen