Bildbehandlings- utrustning (Lot 4)

Ett frivilligt avtal för bildbehandlingsmaskiner som kopiatorer, faxar, skrivare, skannrar, med flera har godkänts av EU-kommissionen. Avtalet förväntas spara 15 TWh per år från år 2020.

Branschmöte 2019

Kommissionen har bjudit in till samrådsmöte 12 december 2019, för mer information se branschmötesidan.

Avtal

Det frivilliga avtalet omfattar bildutrustningsprodukter som till exempel:

  • kopiatorer
  • skannrar
  • multifunktionella enheter
  • skrivare och faxar

Avtalet omfattar samma produkter som också omfattas av kraven i Energy Star-programmet.

Enligt avtalet förbinder sig parterna bland annat att:

  • Minst 90 procent av de produkter som släpps ut på EU marknaden efter den 1 januari 2012 ska uppfylla de minimikrav på energieffektivitet som finns i avtalet. Det gäller oavsett var produkterna kommer ifrån.
  • Produkterna ska ha en funktion som gör det möjligt att placera flera sidor från ett dokument på ett och samma ark som standard och uppfylla kraven på patroner, så kallad N-upp-utskrift.
  • Alla nya produkter ska också uppfylla krav på återvinning och klara dubbelsidig utskrift.

Den frivilliga överenskommelsen har undertecknats av 16 parter, som uppskattas utgöra mer än 90 procent av den totala EU-marknaden för bildåtergivningsutrusning.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
2019 Utkast frivilligt avtal
2019 Utkast frivilligt avtal - förklaring
20 december 2013 Förslag på reviderad frivillig överenskommelse
31 januari 2013 Rapport om frivillig överenskommelse
3 december 2012 Frivilligt avtal bildbehandlingsutrustning
3 december 2012 Förklarande dokument till rapport
Avslutad Förstudie om utrustning för bildbehandling