Bildbehandlings- utrustning (Lot 4)

Ett frivilligt avtal för bildbehandlingsmaskiner som kopiatorer, faxar, skrivare, skannrar, med flera finns, men håller på att ses över. Gällande avtalet förväntas spara 15 TWh per år från år 2020.

Avtal

Det frivilliga avtalet omfattar bildutrustningsprodukter som till exempel:

  • kopiatorer
  • skannrar
  • multifunktionella enheter
  • skrivare och faxar

Enligt avtalet förbinder sig parterna bland annat att:

  • Minst 90 procent av de produkter som släpps ut på EU marknaden efter den 1 januari 2012 ska uppfylla de minimikrav på energieffektivitet som finns i avtalet. Det gäller oavsett var produkterna kommer ifrån.
  • Produkterna ska ha en funktion som gör det möjligt att placera flera sidor från ett dokument på ett och samma ark som standard och uppfylla kraven på patroner, så kallad N-upp-utskrift.
  • Alla nya produkter ska också uppfylla krav på återvinning och klara dubbelsidig utskrift.

Den frivilliga överenskommelsen har undertecknats av 16 parter, som uppskattas utgöra mer än 90 procent av den totala EU-marknaden för bildåtergivningsutrusning.

Dokument från/via EU-kommissionen