Däck

Här har vi samlat information till tillverkare och återförsäljare som behöver få grepp om energimärkning för däck. 

Däck svarar för 20 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent. På EU-nivå förväntas energimärkningen på sikt kunna spara 5 procent av den totala användningen av bränsle till transporter. Lägre bränsleförbrukning bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

På Sveriges initiativ har därför en europeisk arbetsgrupp bildats med representanter från nationella vägmyndigheter, industri och branschorganisationer för att hitta repeterbara provningsmetoder som mäter snö- respektive isgrepp. Ett framtida scenario vore att komplettera symbolen med information om vinteregenskaper, vilket skulle vara till stor hjälp speciellt för nordiska konsumenter. Förordningen 222/2009 har en paragraf (art 11b) som möjliggör detta.

Däck till personbilar, lastbilar och bussar

Förordningen trädde i kraft 1 november 2012. Kraven omfattar däck till personbilar, lastbilar och bussar, så kallade C1-, C2- och C3-däck som tillverkas från och med den 1 juli 2012. Kravet på märkning omfattar idag C1- och C2-däck.

Däck som inte omfattas av energimärkning

Det finns däck som inte omfattas av reglerna om energimärkning, till exempel:

  • Dubbdäck
  • Regummerade däck
  • Reservdäck för temporärt bruk
  • Begagnade däck

Delat ansvar mellan tillverkare och handlare

Tillverkaren/importören ansvarar för att informationen som lämnas om däcket på energimärkningen är korrekt. Det finns även krav på vilken information som måste finnas med vid marknadsföring av däck, i till exempel annonser och tv-reklam samt på internet.

Energimärkningen är obligatorisk. Handlaren/distributören ansvarar för att alla däck som finns till försäljning är märkta.

Vill du ha hjälp att skapa energimärkningsetiketten?

Ta hjälp av EU-kommissionens webbverktyg för att ta fram energimärkningsetiketter.

Ny däckmärkningsförordning antagen

1 maj 2021 träder en ny däckmärkningsförordning i kraft (EU) 2020/740. Den ersätter då den nu gällande förordningen EG 1222/2009.

För Sveriges del är det intressant att vinteregenskaper nu kan vara med på energimärkningsetiketten om däcket är ett dubbfritt vinterdäck. Symbolen kan kompletteras med snö- och eventuellt isegenskaper. Det är Sverige som drivit frågan på EU-nivå då vårt kalla klimat kräver sådana typer av däckegenskaper. I Sverige är det dessutom lag på att använda vinterdäck mellan 1 december och 31 mars, om vinterväglag råder. Nederst på sidan hittar du dem.

 

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
1 maj 2021 Ny däckmärkningsförordning 2021-05-01 (svenska)
1 maj 2021
Ny däckmärkningsförordning 2021-05-01 (engelska)
30 maj 2012 Konsoliderad version av Energimärkningsförordning 1222/2009 (svenska)
30 maj 2012 Konsoliderad version av Energimärkningsförordning 1222/2009 (engelska)
25 november 2009 Energimärkningsförordning 1222/2009 (svenska)
25 november 2009 Energimärkningsförordning 1222/2009 (engelska)