Dammsugare

Från 1 september 2014 finns det ekodesignkrav på dammsugare. Dessa krav skärptes 1 september 2017 och innebär att effekten begränsas till max 900 W, och att det ställs krav på dammupptagningsförmåga, alltså hur bra dammsugaren dammsuger.

Pågående revidering och branschmöten 2019

Revidering av förordningarna pågår. EU-kommissionens preliminära förslag finns i tabellen längst ned på denna sida. Där hittar du även dokument från revisionsstudien.

Ett branschmöte har genomförts.

Presentation branschmöte dammsugare 9 oktober 2019 (pdf)

Aktuella och genomförda EU-och branschmöten

Om du har kommentarer, mejla dem till Lovisa Blomqvist

Energimärkningen på dammsugare är borttagen

Krav på energimärkning för dammsugare är borttaget i alla EU-länder. Kravet på energimärkning ogiltigförklarades i EU-domstolen den 8 november 2018 och domen vann laga kraft den 18 januari 2019. Domen som vann laga kraft den 18 januari 2019 innebär att energimärkningen för dammsugare från och med nu är ogiltig, och inte tillåten att använda. Detta innebär att leverantörer och återförsäljare ska ta bort märkningen i butik, på internet och i reklam.  

EU-kommissionen har påbörjat arbetet med att ta fram nya energimärkningskrav för dammsugare och Energimyndigheten kommer som vanligt att samarbeta med berörda intressenter för att få in synpunkter. Ekodesignkraven för dammsugare är oförändrade och gäller fortfarande och det samma gäller ekodesign- och energimärkningskrav för alla övriga produkter.

Ekodesign

Produkter som omfattas av ekodesignförordningen är nätanslutna elektriska dammsugare, inklusive hybriddammsugare. Förordningen gäller inte för våtdammsugare, kombinerade våt- och torrdammsugare, batteridrivna dammsugare, robotdammsugare, industridammsugare eller centraldammsugare samt golvbonare och utomhusdammsugare.

Ekodesignkraven på dammsugare gäller från 1 september 2014 och skärptes 1 september 2017. Kraven från år 2014 gäller årlig energianvändning, effekt och dammupptagning. Dessa krav skärptes 1 september 2017 och då tillkom samtidigt krav på partikelutsläpp, buller och livslängd på motor och dammsugarslang.

Produkter som inte uppfyller kraven får inte sättas på marknaden, varken genom import eller genom produktion. Återförsäljarna får sälja slut på sina lager och konsumenterna får självklart fortsätta använda de dammsugare som de redan har i hemmen.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörd ekodesignförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och granskar att tillverkarna och importörerna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Dokument från EU-kommissionen