Servrar och datalagringsprodukter

Ekodesignförordningen för servrar och datalagringsprodukter är nu antagen. Datorer och datalagringsprodukter använder mycket energi och dess användning ökar kontinuerligt.

Under 2015 stod datorer och datalagringsprodukt för 2 procent av EU:s totala elanvändning, vilket motsvarade 53 TWh. Inkluderar man även infrastruktur såsom kylbehov var energianvändningen 2015 totalt 96 TWh. Till 2030 beräknas energianvändningen för produkter och infrastruktur öka till 121 TWh.

Effekten av ekodesignkrav skulle 2030 innebära en årlig besparing på ca 9 TWh. De nya kraven på servrar och datalagringsutrustning börjar gälla den 1 mars 2020.

Ekodesignförordningen för servrar och datalagringsprodukter röstades igenom den 17 september 2018 ocg har nu officiellt godkänts och publicerats.

Ekodesignkrav

De produkter som omfattas av ekodesignkrav är:

  • Servrar
  • Nätbaserade datalagringsprodukter

Undantag gäller för servrar avsedda för inbäddade tillämpningar, servrar som klassificeras som enkla servrar enligt förordning (EU) nr 617/2013, servrar med fler än fyra processorsocklar, serverutrustning, stora servrar, helt feltoleranta servrar, nätservrar, små datalagringsprodukter, stora datalagringsprodukter.

Krav och tidschema

  • Kraven för nätaggregat träder i kraft i mars 2020 och skärps 1 januari 2023
  • Resurseffektivitetskraven träder i kraft 1 mars 2020 och skärps 1 mars 2021
  • Kraven på servrar i aktivt arbete och idle-läge träder i kraft 1 mars 2020
  • Informationskraven träder i kraft 1 mars 2020

Kraven på servrar gäller dessutom energianvändning i idle state power, ett slags standbyläge och active state efficiency, hur energieffektiv servern är när det utför arbete. Det finns också energikrav på nätaggregat, både de i servrar och de i datalagringsutrustning.

Krav på resurseffektivitet

Resurseffektivitetkraven är de samma för servrar och datalagringsprodukter och innebär att fästningstekniker inte ska hindra isärtagning av vissa komponenter (moderkort, grafikkort, minne etc.), att dataraderingsverktyg ska finnas tillgängliga samt att den senaste hårdvaruversionen ska finnas tillgänglig i åtta år från det att produkten har satts på marknaden.

Förslaget inkluderar aspekter som kan underlätta både återanvändning och återvinning av servrar och datalagringsprodukter.

Vissa resurseffektivitetskrav är formulerade som informationskrav. Tillverkaren ska då uppge information om vikt för kobolt och neodymium och inkludera en instruktion om hur man tar isär produkten för att kunna återvinna de komponenter som specificerats i förordningen (moderkort, minne etc.)

Kraven på att deklarera under vilka förhållanden (temperatur och luftfuktighet) produkterna kan arbeta vid gör att man kan optimera och energieffektivisera driften av datacenter vilket starkt bidrar till minskad energianvändning i datacenter.

Informationskraven för servrar omfattar energieffektivitet och energianvändning i aktivt arbete. Informationskraven gör det enkelt och möjligt för en inköpare att jämföra olika produkter med varandra.

Revidering

Kraven ska ses över senast mars 2022 mot bakgrund av den tekniska utveckling som skett sedan de antogs. Särskilt ska aspekterna kring kraven på energieffektivitet i aktivt arbete, i idle-läge, definitioner, resurseffektivitetskraven, undantagen, management-funktion, krav på datalagringsutrustning vad gäller energieffektivitet, prestanda och energibehov.

Dokument från EU-kommissionen

Datum

Dokument

3 mars 2019 Ekodesignförordning för servrar och datalagringsprodukter (svenska)
3 mars 2019 Ekodesignförordning för servrar och datalagringsprodukter(engelska)
13 juli 2018 Förslag till förordning för ekodesign (engelska)
13 juli 2018 Förslag  till förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
13 juli 2018 Förslag till förordning för ekodesign - övergångsmetoder (engelska)
13 juli 2018 Förslag till förordning för ekodesign - Explanatory memorandum (engelska)
12 januari 2017 Föreslaget ekodesignförslag (engelska)
12 januari 2017 Bilagor till föreslaget ekodesignförslag (engelska)