Avancerade digitalboxar (Lot 18)

Avancerade digitalboxar (Complex set top boxes, CSTB) regleras av ett frivilligt avtal, ett så kallat volontary agreement. Kraven gäller från 2010, och steg 2 från 2013. Totalt förväntas en besparing på 6,5 TWh årligen från år 2016 tack vare avtalet.

Förstudien för avancerade digitalboxar kom fram till att ett frivilligt avtal är ett alternativ till ekodesignkrav för denna produktgrupp eftersom besparingen från avtalet blir lika stor som ett lagkrav kan generera.

Frivilligt avtal

Produkter som omfattas är digitalboxar med ytterligare funktioner såsom pay-TV och nätverksanslutning.

Det frivilliga avtalet gäller från 1 juli 2010, och steg två från 2013. De som undertecknad avtalet har förbundit sig till att 90 % av digitalboxarna som sätts på marknaden ska klara kravnivåerna. Det är även reglerat hur man rapporterar och följer upp detta.

Revidering

Det pågår ett arbete för att ta fram nästa steg för det frivilliga avtalet. Läs mer på webbsidan för det frivilliga avtalet.

Mer information

Det finns en europeisk uppföringskod (så kallad Code of Conduct) från 2009 för avancerade digitalboxar. För att hjälpa tillverkare att arbeta med energieffektivisering inbjuds alla berörda tjänsteleverantörer, utrustnings- och komponenttillverkare att skriva under denna Code of Conduct.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
2020 Rapport oberoende inspektörer självreglering avancerade digitalboxar
2020 Brev självreglering avancerade digitalboxar
2020 Webbsida frivilligt avtal avancerade digitalboxar
16 juli 2015 Förslag till nytt frivilligt avtal
12 oktober 2009 Frivillig överenskommelse avancerade digitalboxar (CSTBs) (engelska)
12 oktober 2009 Förklaringar avancerade digitalboxar (engelska)
2009 Code of conduct