Enkla digitalboxar (Lot 18)

EU-kommissionen har antagit en förordning med produktkrav för enkla digitalboxar. Den ställer krav på energianvändningen.

De enkla digitalboxarnas energianvändning kan minska. Beräkningar visar att det kan röra sig om en besparing på 9 TWh (från 14 TWh till 5 TWh) fram till år 2014 i EU-25. Detta ger en minskning med 64 procent och en besparing på 1,4 miljarder euro med dagens elpriser samt en minskning av koldioxidutsläppen med 4 miljoner ton.

Enkla digitalboxar har som grundläggande funktion att konvertera digitalt mottagna signaler till analogt visade signaler. En enkel digitalbox har kort livslängd, så den enskilde konsumenten fokuserar oftast mer på priset än på energianvändningen.

Medlemsländerna i EU har kommit överens om att de senast 2015 ska ha övergått från analoga tv-sändningar till digitala.

Ekodesignkrav

Den nya förordningen omfattar bland annat följande nivåer på energianvändning, från det datum då förordningen träder i kraft:

Från februari 2010

  • On mode: 5 W
  • Standby & off-mode: 1 W

Från februari 2012

  • On mode: 5 W
  • Standby & off-mode: 0,5 W

Det finns några undantag: Om boxen har displayfunktioner i standby och dekodning av HD-signaler blir gränserna något högre. Det gäller även om boxen har hårddisk eller en andra tuner.

Revidering

EU-kommissionen har påbörjat översyn inför revidering av ekodesign- och energimärkningsförordningarna för kyl/frys, tvättmaskiner och diskmaskiner för hushållsbruk, samt för belysning, pumpar och digitalboxar. Detta har resulterat i en så kallad omnibus review report.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen