Diskmaskiner för hushållsbruk

I januari 2019 röstades reviderade nya energimärknings- och ekodesignförordningar igenom och de nya kraven gäller från 1 mars 2021. Förordningarna förväntas spara 2,1 TWh el per år och 16 miljoner m3 vatten per år fram till år 2030.

I ekodesignkrav för diskmaskiner ställs krav på energieffektivitet och att diskmaskinerna ska diska rent för att få säljas inom EU. Det finns också krav på energimärkning.

Nya krav

Från 1 mars 2021 gäller nya ekodesign och energimärkningsförordningar för diskmaskiner. Förutom att ekodesignkraven uppdateras får diskmaskiner också nya generationens energimärkning med skalan A till G och en QR-kod som länkar till mer information om produkten i den europeiska produktdatabasen EPREL.

Läs mer om den nya energimärkningen.

En nyhet är att det nu införs krav på resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, återvinningsbarhet och tillgänglighet av reservdelar.

Läs mer om resurseffektivitetskraven här.

Ekodesignkrav

Från 1 mars 2021 gäller nya ekodesignkrav enligt den nya produktförordningen 2019/2022. Genom den nya förordningen skärps energieffektivitetskraven för det testade huvudprogrammet ”Eco”. År 2024 skärps energieffektivitetskravet för normalstora standarddiskmaskiner. Genom ekodesign ställs även krav på diskmaskinens funktion genom renhet- och torkningseffektivitet.

Produkter som inte uppfyller kraven får inte sättas på marknaden, varken genom import eller genom produktion.

Kraven gäller för diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk och inbyggda diskmaskiner för hushållsbruk.

Energimärkning

Från den 1 mars 2021 får diskmaskiner den nya generationens energimärkning med skalan A till G. Det införs även en QR-kod som leder till mer information om produkten i den europeiska produktdatabasen EPREL.

Hur energieffektiv en diskmaskin är visas med energimärkningen på en skala skalan A till G där A är effektivast. På etiketten anges även energianvändning för 100 diskningar med programmet ”Eco”, vattenförbrukning per disk, antal standardkuvert för programmet ”Eco” och ljudnivå.

Tidigare ekodesignkrav som gäller fram till 28 februari 2021

Tidigare ekodesignkrav gäller från december 2011 och ställer krav på energieffektivitet och att diskmaskinerna ska diska rent. Produkter som inte uppfyller kraven får inte sättas på marknaden.

Kraven gäller för diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk och inbyggda diskmaskiner för hushållsbruk.

De olika skärpningarna av kraven i ekodesign infördes december 2011, juni 2012, 1 december 2012, 1 december 2013 och 1 december 2016 och kraven gäller för energieffektivitetsindex, diskeffektivitetsindex och torkeffektivitetsindex samt informationskrav.

Tidigare energimärkning som gäller fram till 28 februari 2021

Tidigare energimärkningskrav gäller från 20 december 2011 och fram till 28 februari 2021. På etiketten ska den årliga energianvändningen, vattenförbrukning, torkeffektivitetsklass, antal standardkuvert för standarddiskcykeln och ljudnivå anges.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument Giltighetstid
5 december 2019 Energimärkning diskmaskiner Gäller från och med 1 mars 2021
5 december 2019 Energimärkning diskmaskiner (engelska) Gäller från och med 1 mars 2021
5 december 2019 Ekodesignförordning diskmaskiner Gäller från och med 1 mars 2021
5 december 2019 Ekodesignförordning diskmaskiner (engelska) Gäller från och med 1 mars 2021
2017 Förstudie diskmaskiner hushåll   
2017

Förklarande dokument till förstudie diskmaskiner hushåll

 

10 november 2010 Ekodesignförordning 1016/2010 (svenska) Gäller till 1 mars 2021
10 november 2010 Ekodesignförordning 1016/2010 (engelska) Gäller till 1 mars 2021
28 september 2010 Energimärkningsförordning 1059/2010 (svenska) Gäller till 1 mars 2021
28 september 2010 Energimärkningsförordning 1059/2010 (engelska) Gäller till 1 mars 2021