Diskmaskiner för hushållsbruk

Den årliga energianvändningen inom EU för diskmaskiner för hushållsbruk uppskattas till drygt 31,3 TWh år 2015 och den årliga vattenförbrukningen på 317 kubikmeter.

Det finns nu ekodesignkrav för diskmaskiner som bland annat innebär att diskmaskinerna måste diska rent för att få säljas inom EU. Det finns också krav på energimärkning.

Revidering

De reviderade ekodesign- och energimärkningsförordningarna för diskmaskiner för hushållsbruk har nu publicerats. De nya ekodesign- och energimärkningskraven kommer att börja gälla från den 1 mars 2021. Förutom att ekodesignkraven uppdateras sker också en omskalning av energimärkningen som återgår till en skala på A till G. Det införs även en QR-kod som leder till mer information om produkten i den Europeiska databasen EPREL.

Läs mer om den nya energimärkningen.

En nyhet är att det nu införs krav på resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, återvinningsbarhet och tillgänglighet av reservdelar.

Läs mer om resurseffektivitetskraven här.

Ekodesignkrav

Nu gällande ekodesignkrav på diskmaskiner ställer krav på energieffektivitet från december 2011. Kraven skärps stegvis. Produkter som inte uppfyller kraven får inte sättas på marknaden, varken genom import eller genom produktion. Återförsäljarna får sälja slut på sina lager och konsumenterna får självklart fortsätta använda de diskmaskiner som de redan har i hemmen.

Kraven gäller för diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk och inbyggda diskmaskiner för hushållsbruk.

De olika stegen i ekodesign infördes december 2011, juni 2012, 1 december 2012, 1 december 2013 och 1 december 2016 och kraven gäller för energieffektivitetsindex, diskeffektivitetsindex och torkeffektivitetsindex samt informationskrav.

Energimärkning

Hur energieffektiv en diskmaskin är visas med energimärkningen på en skala A+++ till D där A+++ är i dag är effektivast. Diskmaskiner som omfattas är diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk samt inbyggda diskmaskiner för hushållsbruk.

Energimärkningskraven i nu gällande förordning gäller från 20 december 2011 och 20 april 2012 och på etiketten ska energieffektivitetsklass anges, från D till A+++. På etiketten ska även den årliga energianvändningen, vattenförbrukning, torkeffektivitetsklass, antal standardkuvert för standarddiskcykeln och ljudnivå anges.

Vill du ha hjälp att skapa energimärkningsetiketten?

Ta hjälp av EU-kommissionens webbverktyg för att ta fram energimärkningsetiketter. 

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
5 december 2019 Energimärkning diskmaskiner
5 december 2019 Energimärkning diskmaskiner (engelska)
5 december 2019 Ekodesignförordning diskmaskiner
5 december 2019 Ekodesignförordning diskmaskiner (engelska)
januari 2019 Slutlig granskning: ekodesign diskmaskiner (engelska)
januari 2019 Slutlig granskning: ekodesign diskmaskiner - bilagorna (engelska)
mars 2019 Slutlig granskning:energimärkning diskmaskiner (engelska)
mars 2019 Slutlig granskning:energimärkning diskmaskiner - bilagorna (engelska)
17 oktober 2018 Förslag ekodesign diskmaskiner (engelska)
17 oktober 2018 Förslag ekodesign diskmaskiner - bilagorna (engelska)
17 oktober 2018 Förslag energimärkning diskmaskiner (engelska)
17 oktober 2018 Förslag energimärkning diskmaskiner - bilagorna (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning - bilagorna (engelska)
30 oktober 2017 Förklarande dokument ekodesign Diskmaskiner
30 oktober 2017 Utkast ny ekodesignförordning Diskmaskiner hushåll 
30 oktober 2017 Bilaga utkast ny ekodesignförordning Diskmaskiner hushåll
30 oktober 2017 Utkast ny energimärkningsförordning Diskmaskiner hushåll
30 oktober 2017 Bilaga utkast ny energimärkningsförordning Diskmaskiner hushåll
2017 Förstudie diskmaskiner hushåll 
2017

Förklarande dokument till förstudie diskmaskiner hushåll

10 november 2010 Ekodesignförordning 1016/2010 (svenska)
10 november 2010 Ekodesignförordning 1016/2010 (engelska)
28 september 2010 Energimärkningsförordning 1059/2010 (svenska)
28 september 2010 Energimärkningsförordning 1059/2010 (engelska)