Elektriska motorer och varvtalsstyrningar (Lot 30)

Lot 30 tog tidigare upp planerade förändringar av motordirektivet 640/2009. Den nu föreliggande uppdateringen av direktivet från 2018 finns på sidan för Elektriska motorer