Elektriska motorer och varvtalsreglerare

Idag finns ekodesignkrav för elmotorer som har en effekt mellan 0,12–1000 kW. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin och nästan 40 procent av Sveriges totala elanvändning. 

Krav finns på energieffektivitet hos elmotorer enligt EU:s förordning under ekodesigndirektivet. Asynkronmotorn är den vanligast förekommande motortypen.

Elmotorer är vanligast inom industrin, inbyggda i fläktar, pumpar och kompressorer. Även elmotorer inbyggda i andra produkter omfattas av kraven, till exempel ventilationsaggregat för byggnader.

Revidering av krav - fler motorer och varvtalsreglerare

År 2019 beslutade ekodesignkommittén, som består av EU:s medlemsstaters representanter om en revidering av den tidigare motorförordningen 640/2009.

I stora drag innebar revideringen följande:

Motorer

Från 1 juli 2021 gäller:

  • 2-, 4-, 6- och även 8-poliga motorer inom effektspannet 0,75 kW – 1000 kW får krav motsvarande effektivitetsklass IE3. Notera att möjligheten att uppfylla kraven genom att använda varvtalsreglerare är borttagen.
  • Små motorer inom effektspannet 0,12 kW–0,75 kW ska uppfylla IE2 effektivitetsklass.

Från 1 juli 2023 gäller:

  • Även motorer med utökad säkerhetsklass ”Ex eb” omfattas av ekodesignkrav inom effektspannet 0,12 kW – 1000 kW med poltalen 2, 4, 6 och 8.
  • Enfasmotorer med större effekt än 0,12 kW omfattas av ekodesignkrav motsvarande IE2-effektivitetsklass.
  • Större motorer inom effektspannet 75 kW, med 2-, 4- eller 6 poler, till 200 kW ska motsvara effektivitetsklass IE4.  

 Varvtalsreglerare 

Från 1 juli 2021 gäller:

  • Varvtalsreglerare ska motsvara minst IE2 effektivitetsklass när den arbetar mot motorer inom effektspannet 0,12 kW – 1000 kW.
  • Teknisk information ska innehålla data på effektförluster vid ett antal driftsfall för frekvensomriktaren och information om förbrukningen under stand by-läge.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar.

Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Enligt den nya motorförordningen 2019/1781 bemyndigas marknadskontrollmyndigheten i respektive EU-land att genomföra marknadskontroll av motorer inom effektspannet 375 kW -1000 kW hos tillverkaren eller importören.

Dokument från EU-kommissionen

Datum
Dokument