Checklista vid inköp av elmotorer

Energimyndigheten har tillsammans med elmotorbranschen tagit fram en checklista där man får svar på de vanligast förekommande frågorna vid val/köp av elmotorer. Listan finns även tillgänglig på branschorganisationen Transmissionsgruppens webbplats. Här finns också ett stort antal leverantörer av elmotorer som uppfyller ekodesignkraven

Använd startkopplare eller frekvensomformare för varvtalsstyrning

Vid dimensionering och inköp är det viktigt att vara medveten om att användningsområdet för utrustningen eller systemet styr vilket av alternativen från och med 1 januari 2015 respektive 2017 som är mest energieffektivt respektive kostnadseffektivt. Den lägsta energianvändningen för varje driftfas kan beräknas i enlighet med standarden SS-EN 50598 som utvecklas av CENELEC CLC / TC 22X/WG 06.

Elmotordriven utrustning som körs på märkeffekt med konstant varvtal förbrukar mindre elenergi om de bara manövreras med startkopplare (motorskyddsbrytare eller mjukstartare) än om de styrs av en frekvensomformare. Om belastningen däremot varierar och är lämpad för varierande varvtal går det att spara mycket energi med till exempel frekvensomformare eftersom elmotorns varvtal kan anpassas till behovet.

De europeiska företagarorganisationerna CEMEP (motorer och drivsystem) och CAPIEL (kopplingsutrustning) har tillsammans med EU-kommissionen tolkat kraven för elmotorer och kommit överens om ovanstående stycke, som komplettering till direktivet. BAM, den tyska nationella organisationen för forskning och provning, har publicerat en motsvarande text som finns här.