Externa nätaggregat

Externa nätaggregat (external power supplies, EPS) finns till exempel till bärbara datorer, mobiltelefoner och annan elektrisk och elektronisk hushålls- och kontorsutrustning. De har krav på låga förluster vid nollast, verkningsgrad och på teknisk dokumentation. Ekodesignkraven förväntas innebära en årlig besparing på 4,3 TWh i EU år 2030.

Bärbara datorer, mobiltelefoner och annan elektrisk och elektronisk hushålls- och kontorsutrustning har ofta ett externt nätaggregat monterat på sladden mellan vägguttaget och apparaten. Nätaggregat omvandlar växelströmmen i vägguttaget till de former av elektricitet som de olika komponenterna i en apparat behöver. Det externa nätaggregatet fungerar också i de flesta fall som laddare för apparatens batteri.

Ekodesignkrav

Ekodesignförordningen för externa nätaggregat omfattar de flesta aggregat för omvandling från växelström till växelström (AC/AC) och växelström till likström (AC/DC) som är externa och som har en uteffekt på upp till 250 watt. Det finns krav på låga förluster vid nollast samt krav på lägsta verkningsgrad i aktivt läge. Det finns också krav på vilken information som ska finnas i den tekniska dokumentationen.

Produktkraven för externa nätaggregat förväntas bidra till en årlig besparing på 4,3 TWh i EU år 2030, det motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp på 1,45 miljoner ton per år.

Revidering

Sedan den 1 April 2020 gäller den senaste reviderade förordningen för externa nätaggregat, 2019/1782. Revideringen innebär att fler produkter omfattas av förordningen samt att kraven för elanvändning vid nollast och verkningsgraden i aktivt läge har skärpts. Det finns även utökade informationskrav för vad som ska anges på märkskylten, i bruksanvisningar, på webbplatser och i den tekniska dokumentationen för externa nätaggregat.

Läs mer om marknadskontroll i Corona-tider.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
25 oktober 2019

Nätaggregat ekodesign 2019/1782 (svenska)

EPS ecodesign 2019/1782 (engelska)

16 april 2015 Uppdaterad förstudie (engelska)
13 mars 2013 Revisionsdokument
13 mars 2013 Förstudie inför revision
7 april 2009 Ekodesignförordning 278/2009 (svenska)
7 april 2009 Ekodesignförordning 278/2009 (engelska)