Externa nätaggregat

Externa nätaggregat (external power supplies, EPS) finns till exempel till bärbara datorer, mobiltelefoner och annan elektrisk och elektronisk hushålls- och kontorsutrustning. De har krav på låga förluster vid nollast, verkningsgrad och på teknisk dokumentation.

De nuvarande ekodesignkraven förväntas innebära en årlig besparing på 4,3 TWh i EU år 2030. Dessa ekodesignkrav är föremål för revidering just nu och arbetsdokument med förslag på nya krav har publicerats. Dessa arbetsdokument diskuteras på samrådsmöte den 16 februari 2023.

Bärbara datorer, mobiltelefoner och annan elektrisk och elektronisk hushålls- och kontorsutrustning har ofta ett externt nätaggregat monterat på sladden mellan vägguttaget och apparaten. Nätaggregat omvandlar växelströmmen i vägguttaget till de former av elektricitet som de olika komponenterna i en apparat behöver. Det externa nätaggregatet fungerar också i de flesta fall som laddare för apparatens batteri.

Ekodesignkrav

Ekodesignförordningen för externa nätaggregat omfattar de flesta aggregat för omvandling från växelström till växelström (AC/AC) och växelström till likström (AC/DC) som är externa och som har en uteffekt på upp till 250 watt. Det finns krav på låga förluster vid nollast samt krav på lägsta verkningsgrad i aktivt läge. Det finns också krav på vilken information som ska finnas i den tekniska dokumentationen.

De gällande produktkraven för externa nätaggregat förväntas bidra till en årlig besparing på 4,3 TWh i EU år 2030, vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp på 1,45 miljoner ton per år.

Revidering

Översyn av kraven pågår och arbetsdokument med förslag på revideringar har publicerats tillsammans med ett förklarande dokument, se länk i tabellen nedan.  Dessa arbetsdokument diskuteras på samrådsmöte den 16 februari 2023, och innebär ytterligare en utökning av förordningens omfattning till flera produkter.

Förslagen syftar också på att öka interoperabilitet så att externa nätaggregat inte ska behöva levereras tillsammans med varje produktenhet som säljs, utan kunna användas för flera produkter samt under längre tid.  

Sedan den 1 april 2020 gäller den senaste reviderade förordningen för externa nätaggregat, 2019/1782. Den revideringen innebar att fler produkter omfattades av förordningen samt att kraven för elanvändning vid nollast och verkningsgraden i aktivt läge skärptes.

Det fanns även utökade informationskrav för vad som anges på märkskylten, i bruksanvisningar, på webbplatser och i den tekniska dokumentationen för externa nätaggregat.

Externa nätaggregat är inte föremål för energimärkningskrav.  

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Dokument från EU-kommissionen