Fastighetsautomation och kontrollsystem

Produktgruppen avser produkter vars funktion är att styra de tekniska byggnadssystemen gällande inomhusmiljön för termisk inomhuskomfort och luftkvalitet, belysning och tappvarmvatten.

En förstudie pågår som ska analysera tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter av fastighetsautomation och kontrollsystem.

Studiens syfte är att undersöka möjligheten att införa ekodesign- och energimärkningskrav för dessa produkter. Produktgruppen kallas ofta BACS (förkortning av Building Automations and Control Systems).

Läs mer om förstudien på studiens webbplats