Fastighetsautomation och kontrollsystem

En förstudie om fastighetsautomation och kontrollsystem (BACS) pågår och intresserade kan anmälas sig som intressent på förstudiesidan.