Fönster (Lot 32)

Arbetet med fönster är pausat av EU-kommissionen, och det är oklart om eller när det återupptas. Fönster är en viktig energirelaterad produkt och fanns därför med tidigt i EU-kommissionens arbetsplan för ekodesign.

EU-kommissionen lät 2014 utföra en förstudie om möjligheten till ekodesign- och/eller energimärkningskrav för fönster och ett samrådsmöte (consultation forum/CF) hölls 2015 där förslaget i tabellen nedan diskuterades. Dock har arbetet pausats av EU-kommissionen och det är oklart om eller när det återupptas. 

Dokument från EU-kommissionen