Fönster (Lot 32)

En förstudie är genomförd för möjligheten att införa ekodesign- och energimärkningskrav på fönster. Fönster är en viktig energirelaterad produkt och finns därför med i EU-kommissionens arbetsplan för ekodesign.

Arbetet med att ta fram energimärkning för fönster pågår. Ett samrådsmöte hos EU-kommissionen har arrangerats där förslaget nedan diskuterades.

Förstudien som förslaget är baserat på har gjorts av en konsult på uppdrag av EU-kommissionen och finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
4 september 2015 Förslag energimärkning av fönster (engelska)
4 september 2015 Förklarande dokument kring förslag energimärkning fönster (engelska)
4 september 2015 Förklarande dokument kring beräkningar för energimärkning fönster (engelska)