Hissar

En förstudie har genomförts om möjligheten att införa ekodesign- och energimärkningskrav på hissar.