Hissar

En förstudie har genomförts om möjligheten att införa ekodesign- och energimärkningskrav på hissar.

Läs mer på http://www.eco-lifts.eu