Högtryckstvättar

En förstudie pågår om möjligheten att införa ekodesign- och energimärkningskrav på högtryckstvättar.