Informations och kommunikationsteknik (IKT)

En förstudie pågår sedan 2021 för informations och kommunikationsteknik (IKT). Studie syftar till att föreslå både ekodesignförslag samt den bästa politiska strategin för att förbättra energieffektivitet och bredare aspekter av cirkulär ekonomi för IKT. 

Om studien

I studien kommer både direkt och indirekt miljöpåverkan inte bara bedömas utifrån ett enhetsperspektiv, utan med hänsyn till det övergripande systemet, som består av samspelet mellan användare, enheter och tjänster, inklusive telekommunikation och databehandlingsinformations och kommunikationsteknik.

Produkter som omfattas av förstudien: 

 • anordningar för datacenter.
 • nätverk för telekommunikation
 • slutanvändarutrustning: personlig IKT-utrustning, bildbehandlingsutrustning:
  nätverksutrustning för hemmet och kontoret
  IKT i det offentliga rummet
  byggnadsautomation och kontroll
  energirelaterade produkter (under utveckling)
  industriella sensorer
  avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
  ljudutrustning.

Krav och tidschema

Projektet inleddes i juli 2020 och förväntas vara avslutat i slutet av 2022.  

Mer om förstudien: ICT Task Force study, EU-kommissionen (engelska)