Fläktar (lot 11)

Ekodesignförordningen för industrifläktar antogs år 2011 och kraven träder i kraft 2013 och 2015.

Den totala elförbrukningen för fläktar som drivs av motorer med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW beräknas vara 344 TWh per år. Om inga krav införs kommer förbrukningen att stiga till 560 TWh årligen år 2020.

Enligt den antagna förordningen bör kraven leda till energibesparingar på upp till 34 TWh per år fram till 2020 inom EU, vilket motsvarar 16 miljoner ton koldioxid, beräknat på EU:s elmix.

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven omfattar motordrivna fläktar med en ineffekt från 125 W till 500 kW. Förordningen har en så kallad utökad produktdefinition, och omfattar också fläktar integrerade i motorer (som regleras förordning 2009/125/EG).

Undantag till förordningen är bland annat små fläktar som drivs med elmotorer mellan 125W och 3 kW och som är avsedda att användas för vissa, i förordningen spedificerade, syften.

Kraften specificeras i förordningens Annex I.

Revision

Arbetet med revision av förordningen pågår. EU-kommissionen har tagit fram ett förslag som finns i dokumentlistan nedan. Läs mer på EU-kommissionens webbplats om förstudien inför revideringen av förordningen.

Vid revideringen ska man bland annat bedöma om det är möjligt att minska antalet fläkttyper och skapa bättre konkurrens när det gäller energieffektivitet hos fläktar med jämförbara funktioner. Man kommer också att diskutera en eventuell minskning av undantagen till denna förordning.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
30 mar 2015 Diskussionspapper om integrerade produkter (engelska)
30 mar 2015 Förslag revidering ekodesignförordning 327/2011 (engelska)
30 mar 2015 Förklarande text till revidering ekodesignförordning 327/2011 (engelska)
2013 Vanliga frågor (FAQ) om ekodesignförordning 327/2011 (engelska)
30 mar 2011 Ekodesignförordning 327/2011 (svenska)
30 mar 2011 Ekodesigförordning 327/2011 (engelska)
26 jun 2009 Förslag till standarder för fläktar (engelska)
Avslutad Slutrapport från förstudie (engelska)