Kaffebryggare för hushållsbruk (Lot 26)

Det finns ekodesignkraven för kaffebryggare för hushållsbruk som reglerar deras standby-tid. Besparingen för kaffebryggarna uppskattas till 2 TWh årligen i EU från år 2020.

De nya kraven gäller från 1 januari 2015 (kaffebryggare och nätverksstandby) och utökas sedan 1 januari 2017 samt 1 januari 2019 (nätverksstandby).

Ekodesign

Ekodesignkraven för kaffebryggare för hushållsbruk finns i den utökade standbyförordningen. Kraven innebär att alla slags kaffebryggare för hushållsbruk, både filterkaffemaskiner och kaffemaskiner som espressomaskiner och kapselmaskiner, ska minska sin energianvändning genom att ha en automatisk funktion som slår av dem, sätter dem i standby eller liknande läge när de inte har använts en viss tid.

  • För termoskaffebryggare med filter är den tiden satt till 5 minuter efter att bryggningen är avslutad
  • För andra kaffebryggare för hushållsbruk med filter är tiden satt till 40 minuter efter att bryggningen är avslutad
  • För kaffebryggare för hushållsbruk utan filter är tiden satt till 30 minuter efter att bryggningen är avslutad.

Det finns inte någon energimärkning för kaffebryggare för hushållsbruk.

Mer information och en exakt formulering av kraven finns att läsa i ekodesignförordningen för standby, offmode-förluster och nätverksstandby som du kan hitta via länken i listan till höger.