Ugnar, hällar och köksfläktar för hushållsbruk (Lot 22, 23 och delar av 10)

Ekodesign- och energimärkningsförordningar för ugnar, hällar och köksfläktar för hushållsbruk gäller från 2015. Under 2022 publicerades en förstudie med möjligt syfte att uppdatera förordningarna.

Den 12 juli 2013 beslutade EU-länderna om ekodesignkrav för ugnar, hällar och köksfläktar. Samtidigt beslutades att energimärkningen för ugnar ska revideras och utökas med ytterligare klasser, så att A+++ kan användas på de energieffektivaste ugnarna. Ytterligare en nyhet är att köksfläktar ska energimärkas och dessa får även ekodesignkrav på bra ljus, energianvändning i standby/off-mode och begränsat luftflöde.

Dessa ekodesign- och energimärkningskrav förväntas kunna spara 3 TWh el per år från år 2020 (och lite gas) vilket motsvarar den totala hushållselanvändningen i en halv miljon svenska småhus. Besparingarna för ugnar, hällar och köksfläktar förväntas öka till 7 TWh per år från 2030.

Ekodesignkrav

Produkter som omfattas av ekodesignförordningen för köksprodukter för hushållsbruk är ugnar, hällar och köksfläktar. Undantagna är bland annat köksprodukter som inte drivs av el eller gas, mikrougnar, små och bärbara ugnar.

De första kraven träder i kraft 20 februari 2015 och skärps sedan stegvis som framgår i förordningen (20 augusti 2015, 20 februari 2016, 20 februari 2017, 20 augusti 2017 och 20 februari 2019).

Från den 20 februari 2019 skärps ekodesignkraven för köksfläktar, ugnar och hällar. För ugnar ska energieffektivitetsindex vara <96. För hällar ska energieffektivitetsprestanda vara <195 för elektriska hällar och >55 för gashällar. Köksfläktar ska nu ha energieffektivitetsindex på <100 och flödesdynamisk effektivitet på >8.

Energimärkning

Energimärkningen gäller hushållsugnar och köksfläktar.

Energieffektivitetsklasser är A+++ till D för hushållsugnar och A+++ till G för köksfläktar. För köksfläktar blir det också märkning på hur effektiv fettfiltrering och belysning är samt hur mycket ljud fläkten avger.

Den nya energimärkningen träder ikraft 1 januari 2015 och uppdateras sedan stegvis (1 april 2015, 1 januari 2016, 1 januari 2018, 1 januari 2020).

Vill du ha hjälp att skapa energimärkningsetiketten för hushållsugnar och köksfläktar har EU-kommissionen tagit fram ett webbverktyg för detta, länk återfinns i kolumnen till höger.

Vill du ha hjälp att skapa energimärkningsetiketten?

Ta hjälp av EU-kommissionens webbverktyg för att ta fram energimärkningsetiketter.

Webbverktyg - Energi Label Generator, EU-kommissionen

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Dokument från EU-kommissionen