Kyl och frys för handel (med direkt försäljningsfunktion)

Nu finns ekodesignkrav och energimärkning för kyl- och frysprodukter för handeln (med direkt försäljningsfunktion). Kraven röstades igenom i januari 2019 och blir gällande från och med 2021.

I januari 2019 antogs en ny ekodesignförordning för kyl- och frysprodukter för handeln. Samtidigt hölls ett samråd om energimärkning. De nya kraven förväntas ge en årlig besparing på 19 TWh inom EU från och med år 2030.

Produkterna som omfattas inom denna förordning är exempelvis:

  • Kyl- och frys-diskar och skåp i butiker
  • Drickakylar
  • Glassfrysar/glassboxar och kylda varuatomater

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
5 december 2019 Enerimärkning Kyl och frys
5 december 2019 Energimärkning kyl och frys (engelska)
5 december 2019 Ekodesignförordning kyl och frys
5 december 2019 Ekodesignförordning kyl och frys (engelska)
mars 2019 Slutlig granskning: förordning för energimärkning (engelska)
mars 2019 Slutlig granskning: förordning för energimärkning - bilagorna  (engelska)
januari 2019 Slutlig granskning: förordning för ekodesign (engelska)
januari 2019 Slutlig granskning: förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
17 december 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning (engelska)
17 december 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning - bilagorna (engelska)
17 december 2018

Utkast reviderad förordning för ekodesign (engelska)

17 december 2018

Utkast reviderad förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)

15 oktober 2018

Utkast reviderad förordning för ekodesign (engelska)

15 oktober 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
15 oktober 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning (engelska)
15 oktober 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning - bilagorna (engelska)
2 juli 2014 Utkast temporära provningsmetoder (engelska)
2 juli 2014 Bakgrund lagförslag (engelska)
2 juli 2014 Förslag ekodesignkrav (engelska)
2 juli 2014 Förslag energimärkning (engelska)
11 april 2014 Förstudie ekodesignförordning (engelska)
2013-2014 Komplettering av förstudie (EU-kommissionens webbplats)
23 april 2010 Förslag ekodesignförordning (engelska)
Avslutad Slutrapport från förstudie (engelska)