Kyl och frys för professionellt bruk

Från 1 juli 2016 gäller ekodesign- och energimärkningskrav för kylar och frysar för professionellt bruk. Lagkraven omfattar produkter för ett stort antal användningsområden och återfinns i miljöer som storkök, restauranger och inom industrin.

Energieffektivare kylar och frysar förväntas spara 15,6 TWh årligen inom EU från år 2030.

Ekodesignkrav

Produkter som omfattas av förordningen är:

 • Kyl, frys eller kyl/frysskåp (Professional Refrigerated Products)
 • Snabbnedkylningsskåp (Blast Cabinets)
 • Processkylaggregat (Process Chillers, låg- och medeltemperatur)
 • Kondensatoraggregat (Condensing units)

 

Produkter som undantas från förordningen är till exempel:

 • Professionell kyl och frys som i första hand inte drivs av elektricitet.
 • Professionell kyl och frys med separat kylaggregat (condensing unit).
 • Kyldiskar (serve-over counters) utformade i första hand för att visa livsmedel samtidigt som den förvaras kyld.
 • Förvaringsskåp som inte använder "vapour compression refrigeration cycle", såsom absorption eller termoelektriska system.
 • Snabbnedkylningsskåp med kapacitet för över 300 kg livsmedel.
 • Processkylaggregat för högtemperatur.
 • Processkylaggregat som byggs på plats.

 

Kraven på energieffektivitet ska även premiera köldmedier som inte bidrar till att öka växthuseffekten genom en bonusfaktor (dock inte för kyl- och frysskåp).

Krav och ikraftträdande

1 juli 2016

 • Krav på energieffektivitet, COP (coefficient of performance) och SEPR faktor (seasonal energy performance ratio) samt produktinformation för kondensatoraggregat.
 • Krav på energieffektivitet, SEPR-faktorn (seasonal energy performance ratio) samt produktinformation för processkylaggregat.
 • Krav på energieffektivitet (EEI – energieffektivitets index) och produktinformation för professionella elektriska kylar och frysar (förvaringsskåp).
 • Krav på produktinformation för snabbnedkylningsskåp (e. blast cabinets).

1 januari 2018

 • Skärpta krav på energieffektivitet, för kylar och frysar för professionellt bruk.

1 juli 2018

 • Skärpta krav på energieffektivitet, COP faktorn (coefficient of performance) och SEPR faktor (seasonal energy performance ratio) för kondensatoraggregat.
 • Skärpta krav på energieffektivitet, SEPR faktorn (seasonal energy performance ratio) samt produktinformation för process kylaggregat.

1 juli 2019

 • Skärpta krav på energieffektivitet för kylar och frysar för professionellt bruk.

Energimärkning

Från 1 juli 2016 gäller krav på energimärkning, informationsblad (så kallat product fiche) samt teknisk dokumentation för professionella kyl- och frysskåp. Det innebär också att energiklass ska framgå vid all marknadsföring och försäljning, även på webben. Under perioden juli 2016 till juli 2019 kan leverantören välja mellan två olika energimärkningsetiketter, en där energimärkningsklasserna går från A-G och en etikett med energiklasser upp till A+++. Energimärkningsetikett med de högsta energiklasserna A+, A++ och A+++ blir obligatorisk den 1 juli 2019.

På etiketten ska förutom energiklass även följande information anges:

 • Den årliga elförbrukningen i kWh (kilowattimmar) i form av slutlig energianvändning per år
 • Summan av nettovolymerna, uttryckt i liter, av alla kylutrymmen där kyltemperatur bibehålls; om det inte finns några utrymmen där kyltemperatur bibehålls ska tillverkaren ange "- L" i stället för ett värde.
 • Summan av nettovolymerna, uttryckt i liter, av alla utrymmen där frystemperatur bibehålls; om det inte finns några utrymmen där frystemperatur bibehålls ska tillverkaren ange "- L" i stället för ett värde.
 • Klimatklassen (3, 4 eller 5), tillsammans med tillhörande torr temperatur (i grader Celcius) och den relativa luftfuktigheten (i procent).

Alla omfattas av krav på produktinformation

Alla professionella kylar och frysar omfattas av krav på produktinformation, även de som inte ska energimärkas. Informationen ska vara standardiserad för att ge inköpare möjlighet att kunna se och efterfråga bra energiprestanda och andra viktiga egenskaper inför beställning av produkter och system.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Revidering

En studie inför revidering av kraven på kylar och frysar för professionellt bruk pågår. Läs mer på revisionsstudiens webbsida där intresserade även kan anmäla sig för att få uppdateringar om material och kommande möten.

Revisionsstudiens webbsida (engelska)

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
Oktober 2022 Preliminärt förslag reviderad ekodesignförordning (engelska, pdf)
Oktober 2022 Preliminärt förslag reviderad energimärkningsförordning (engelska, pdf)
Oktober 2022 Förklarande dokument för samråd (engelska, pdf)
April 2018 Vägledning till antagna förordningar (engelska, pdf)
2017 Övergångsmetod
8 juli 2016 Rättelse till ekodesignförordning 2015/1095
8 juli 2016 Rättelse till energimärkningsförordning 2015/1094
5 maj 2015 Ekodesignförordning 2015/1095
5 maj 2015 Energimärkningsförordning 2015/1094
16 maj 2011 Slutrapport förstudie (engelska, pdf)