Kyl och frys för professionellt bruk

Från 1 juli 2016 gäller ekodesign- och energimärkningskrav för kylar och frysar för professionellt bruk. Lagkraven omfattar produkter för ett stort antal användningsområden och återfinns i miljöer som storkök, restauranger och inom industrin. 

Energieffektivare kylar och frysar förväntas spara 15,6 TWh årligen inom EU från år 2030.

Ekodesignkrav

 Produkter som omfattas av förordningen är:

 • Kylskåp och frysar för professionellt bruk (Professional Refrigerated Storage Cabinets)
 • Snabbnedkylningsskåp (Blast Cabinets)
 • Kondensoraggregat för låg- och/eller medeltemperatur (Condensing units)
 • Processkylaggregat för låg- och/eller medeltemperatur (Process Chillers)

Produkter som undantas från förordningen är till exempel:

 • Professionell kyl och frys med centralkylsystem.
 • Serveringsdiskar utformade i första hand för att visa livsmedel samtidigt som den förvaras kyld. Förvaringsskåp som inte använder "ångkompressionscykel", såsom absorption eller termoelektriska system.
 • Snabbnedkylningsskåp med kapacitet för över 300 kilo livsmedel.
 • Salladsdiskar, inbyggda skåp, roll-in-skåp, static air-skåp, frysboxar samt specialtillverkade kylar, frysar och processkylaggregat

Kraven på energieffektivitet ska även premiera köldmedier som inte bidrar till att öka växthuseffekten genom en bonusfaktor (dock inte för kyl- och frysskåp).

Krav och ikraftträdande

1 juli 2016

 • Krav på energieffektivitet (EEI – energieffektivitets index) och produktinformation för kylar och frysar för professionellt bruk.
 • Krav på produktinformation för snabbnedkylningsskåp (e. blast cabinets).
 • Krav på energieffektivitet, COP (coefficient of performance) och SEPR  (seasonal energy performance ratio), samt produktinformation för kondensoraggregat.
 • Krav på energieffektivitet, SEPR (seasonal energy performance ratio), samt produktinformation för processkylaggregat.

1 januari 2018

 •   Skärpta krav på energieffektivitet, för kylar och frysar för professionellt bruk.

1 juli 2018

 • Skärpta krav på energieffektivitet för kondensoraggregat.
 • Skärpta krav på energieffektivitet  för processkylaggregat.

1 juli 2019

 • Skärpta krav på energieffektivitet för kylar och frysar för professionellt bruk.

Energimärkning

Från 1 juli 2016 gäller krav på energimärkning, publikt informationsblad  samt teknisk dokumentation för kylar och frysar för professionellr bruk. Det innebär också att energiklass ska framgå vid all marknadsföring och försäljning, även på webben.

På energimärkningsetiketten ska förutom energiklass även följande information anges:

 • Den årliga elförbrukningen i kWh (kilowattimmar) i form av slutlig energianvändning.
 • Summan av nettovolymerna, uttryckt i liter, av alla kylutrymmen.  Om det inte finns några kylutrymmen  ska  "- L" anges i stället för ett värde.
 • Summan av nettovolymerna, uttryckt i liter, av alla utrymmen där frystemperatur bibehålls. Om det inte finns några frysutrymmen  ska ange "- L" anges i stället för ett värde.
 • Klimatklassen (3, 4 eller 5), tillsammans med tillhörande torr temperatur (i grader Celcius) och den relativa luftfuktigheten (i procent).

Alla kylar och frysar omfattas av krav på produktinformation

Alla professionella kylar och frysar omfattas av krav på produktinformation, även de som inte ska energimärkas. Informationen ska vara standardiserad för att ge inköpare möjlighet att kunna se och efterfråga bra energiprestanda och andra viktiga egenskaper inför beställning av produkter och system.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar.

Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Revidering

En översyn av kraven på kylar och frysar för professionellt bruk pågår. Läs mer på revisionsstudiens webbsida och dokument i tabellen nedan. 

Revisionsstudiens webbsida (engelska)

Dokument från EU-kommissionen