Kylar och frysar

Uppdaterade krav för ekodesign och energimärkning av kylar och frysar gäller från 1 mars 2021.

Kylar och frysar har haft energimärkning sedan 1995, med en uppdatering 2011, och ekodesignkrav sedan 2010. 2019 antogs reviderade förordningar för både ekodesign och energimärkning. Dessa gäller för kyl-/frysprodukter som är satta på marknaden efter 1 mars 2021. Kraven förväntas spara 10 TWh årligen inom EU från år 2030.

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven gäller för kyl- och frysprodukter med en volym mellan 10 och 1500 liter.

Kylskåp och frysar för professionellt bruk samt kyl- och frysprodukter med direktförsäljningsfunktion omfattas inte av dessa krav eftersom de täcks av separata förordningar.

Kylskåp och frysar för professionellt bruk

Kyl- och frysprodukter med direktförsäljningsfunktion

Kraven gäller inte heller för mobila kyl- och frysprodukter eller produkter vars huvudfunktion inte är förvarning av livsmedel.

Krav o tidschema 

De vanligaste typerna av kylar och frysar måste från den 1 mars 2021 ha ett energieffektivitetsindex, EEI, på högst 125 procent och vinkylar högst 155 procent. För vissa produkter med genomskinliga dörrar och så kallade tysta kyl- och frysprodukter (exempelvis minibarer) gäller andra nivåer. Från 1 mars 2024 skärps nivåer för alla produkttyperna. Det ställs även krav på vilken information som ska vara tillgänglig samt kring vissa funktioner.

Ekodesignförordningen ställer även krav på att dörrhandtag, gångjärn, brickor och korgar ska finnas tillgängliga för slutanvändare inom 15 arbetsdagar och under en period av 7 år. Dörrtätningar ska finnas under 10 år. För professionella reparatörer ska även reservdelar i form av termostater, temperaturgivare, kretskort och ljuskällor vara tillgängliga. Reservdelarna ska kunna bytas med allmänt tillgängliga verktyg. Det ställs även krav på tillgänglig information om reparation och underhåll.

Energimärkning

Krav på energimärkning gäller samma produkttyper som omfattas av ekodesignkraven ovan och gäller från 1 mars 2021. Energimärkningsförordning innehåller även krav på vilken information som ska finnas i produktinformationsblad respektive i teknisk dokumentation till marknadskontrollmyndigheter. Information ska finnas i produktdatabasen EPREL.

Tidigare krav

Även kylar och frysar som är satta på marknaden före den 1 mars 2021 omfattas av krav på ekodesign och energimärkning men enligt de tidigare förordningar, se energimärkningsförordning 1060/2010 resp ekodesignförordning 643/2009 i listan nedan.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Dokument från EU-kommissionen

Datum
Dokument
Giltighetstid
5 dec 2019
Gäller från och med 1 mars 2021
5 dec 2019

Gäller från och med 1 mars 2021

28 sep 2010
Gäller till 1 mars 2021
23 juli 2009
Gäller till 1 mars 2021