Kylcontainrar

En förstudie har gjorts för att utvärdera lämpligheten att införa ekodesign- och energimärkningskrav på kylcontainrar.

Kylcontainrar används för att transportera livsmedel och andra varor som kräver en kyld och kontrollerad miljö. Kylcontainrar kan också användas stationärt, vid till exempel festivaler. Kylcontainrar fanns med i arbetsplanen för ekodesign 2016-2019, eftersom de tillhör produkter med potential för energibesparing.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
Juli 2020 

Underlag för samrådsforum

Juni 2020

Slutrapport förstudie