Ljud- och bildutrustning (Lot 3)

Den här produktgruppen omfattar bland annat dvd- och  blueray-spelare, projektorer och spelkonsoler. För spelkonsoler har en frivillig överenskommelse, ett så kallat Volentary Agreement, tagits fram av tillverkarna Microsoft, Nintendo och Sony. Överenskommelsen har godkänts av EU-kommissionen.

Förstudien till denna produktgrupp omfattar också videobandspelare, projektorer och spelkonsoler.

EU-kommissionen har genomfört en konsekvensbedömning för att uppdatera de uppskattningar som gjordes i förstudien. I analysen ges bland annat följande bild om produkterna:

När det gäller videobandspelare håller marknaden på att förändras mot nätbaserade system (strömmande filmer och så vidare). År 2025 förväntas endast små volymer och nisch-marknader av dessa produkter finnas kvar. Marknaden för projektorer håller också på att krympa mer än väntat och mycket tyder på att projektorer kommer att ersättas av storbilds-TV. Marknaden för spelkonsoler växer däremot och en större variation av funktioner ökar potentiella användare för denna typ av produkt. Spelkonsoler har identifierats som en av de mest energianvändande apparaterna (jämsides med TV-apparater) bland produkter för underhållning. Nästa generations spelkonsoler förväntas ha samma spridning.

Frivilligt avtal för spelkonsoler

Avtalet innehåller krav på energiprestanda, mätmetoder och verifierbara testmetoder. Som nivå för högsta tillåtna energiförbrukning föreslås en maxgräns på 90 W år 2014 och 70 W år 2017. Läs mer förstudiens webbplats.

Dokument från EU-kommissionen

Datum
Dokument
22 april 2015
Frivilligt avtal (engelska)