Luftvärmare, kylprodukter och högtemperatur processkylaggregat

Luftvärmare, kylprodukter och högtemperatur processkylaggregat får krav genom ekodesigndirektivet.

Nu har ekodesignförordningen för luftvärmare, kylprodukter och högtemperatur processkylaggregat samt fläktkonvektorer antagits och publicerats.

Kraven avser energieffektivitet samt NOx-utsläpp och införs i två steg, 2018 och 2021. Även informationskrav om bullernivå införs för fläktkonvektorer.

De produkter som omfattas är:

  • Luftvärmare (air heating products) med en kapacitet på högst 1 MW . Här ingår ej luftluftpumpar under 12 kW då dessa ingår i en annan ekodesignförordning, och inte eller gas/elvärmare (inte kompressionscykel) under 50 kW eller under 120 kW om de är kommersiella då dessa ingår i en annan ekodesignförordning.

  • Kylprodukter (cooling products) med en kapacitet på högst 2 MW. Denna produktkategori innefattar en bredd av olika produkter för komfortkyla, det vill säga kylning av utrymmen där människor vistas. Den innefattar både luft- och vattenburen kyla. Luftkonditioneringsprodukter under 12 kW ingår inte då dessa ingår i en annan ekodesignförordning

  • Fläktkonvektorer (fan coil units). Denna produktkategori får enbart krav på information

  • Kylaggregat för processkylning (High temperature chillers). En produkt som har minst en kompressor som drivs eller menad att drivas av en elmotor samt en förångare. Produkten ska vara kapabel att kyla ner och hålla temperaturen av en vätska i syfte att kyla ett system eller en kylapplikation, där syftet inte är att skapa termisk komfort för människor.

Ekodesignkrav

Krav på energieffektivitet i två steg: 1 jan 2018 och 1 jan 2021

Krav på för visa produkter för Nox-emissioner i två steg: 26 sep 2018 och 1 jan 2021

Krav på information för alla produkter från 1 jan 2018.

De produkter som omfattas av detta förslag har behandlats under fyra olika Lot:

  • Lot 6 – GROW (fd ENTR) för luftkonditionerings- och ventilationssystem (komfortkyl- och luftkonditioneringsaggregat)

  • Lot 1 - GROW (fd ENTR) för kyl- och frystutrustning (processkylaggregat för högtemperatur)

  • Lot 20 – ENER för lokala rumsvärmare (decentraliserade luftvärmare)

  • Lot 21 – ENER för centrala värmare för luftbaserade distributionssystem (värmepumpar och centrala luftvärmare).

Dokument från EU-kommissionen