Mobiltelefoner och surfplattor

Mobiler och surfplattor får för första gången ekodesignkrav. Kraven syftar framför allt till att öka produkternas livslängd, samt underlätta reparation och återvinning.

Förordningen om ekodesignkrav på mobiler och surfplattor har röstats igenom och väntas träda i kraft i april 2023. EU-kommissionens förslag på energimärkningskrav på mobiler och surfplattor är fortfarande under förhandling.

Kraven förväntas minska primärenergianvändningen från 39,3 till 25,4 TWh/år från år 2030.  År 2020 såldes ungefär 150 miljoner mobiltelefoner och nästan 24 miljoner surflattor i EU. En mobiltelefon används i snitt under 2–3 år och surfplattor i ca 5 år. 

Den största miljöpåverkan, även gällande energianvändning, är relaterad till materialutvinning samt tillverkningsprocesser. Därför syftar ekodesignkraven och energimärkningsförslaget till att förlänga användningstiden för de här produkterna samt underlätta för reparation, återanvändning och återvinning.      

Ekodesignkrav

Produkter som omfattas är mobiltelefoner (både smart och icke-smarta), trådlösa telefoner samt surfplattor.

Kraven omfattar:

1. Design för reparation och återanvändning

 • Att reservdelar ska vara tillgängliga för professionella reparatörer resp. för slutanvändare.
 • Information om reparation och hur delarna beställs, ska finnas tillgängliga.
 • Reservdelar ska levereras inom fem arbetsdagar. Fem år efter att sista enheten satts på marknaden ska reservdelar kunna levereras inom 10 arbetsdagar.
 • Tillverkare ska på en fritt tillgänglig websida ange ett indikativt pris för reservdelarna.
 • Att vissa delar ska kunna avlägsnas samt produkten förberedas för återanvändande. 

2. Design för hållbarhet (reliability)

 • Produkter ska designas för att tåla upprepade fall, ha motstånd mot repor och vara skyddade mot damm och fukt.
 • Batterier ska klara ett visst antal laddningscykler med bibehållen kapacitet.
 • Batterier ska antingen finnas som reservdel och kunna bytas ut av användaren, eller klara ett högre antal laddningscykler med bibehållen kapacitet. Produkten ska i så fall vara skyddad mot inträngande damm och vatten.
 • Säkerhetsuppdateringar av mjukvara och funktionella uppdateringar ska finnas tillgängliga en viss tid.
 • Plastkomponenter över en viss vikt ska märkas med typ av polymerer.
 • Krav kring återvinningsbarhet.

3. Informationskrav

 • Information om bl.a. innehåll av kritiska råvaror, manualer och annan teknisk information ska finnas tillgänglig.

Energimärkning

Produkterna föreslås även få en energimärkning, som bland annat visar energieffektivitetsklassen, batteriets funktionella kapacitet per laddning, batteriets hållbarhet i antal laddningscykler, skyddsklass och tålighet för fall.

Energieffektivitetsindexet föreslås baseras på batteriets kapacitet i termer av hur många funktioner som kan utföras på en laddning. På detta sätt stimuleras även energieffektiva produkter.

Reparerbarhetsindex

EU-kommissionen har under flera år undersökt möjligheten att utveckla ett ”reparerbarhetsindex” som på produkten ska ange dess potential till att repareras och uppgraderas. Mobiler och surfplattor är den första produktgruppen som får ett reparerbarhetsindex på energimärkningen.

Reparerbarhetsindex

Gemensam laddare

 Arbete pågår med att förenkla för användare genom att sätta vissa krav på laddare för elektronik. Det är Post-och telestyrelsen tillsammans med Energimyndigheten som ansvarar för detta arbete i Sverige. Lagrummet för dessa krav är Radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU).

Krav på laddare för elektronik

Post-och telestyrelsen

Dokument från EU-kommissionen