Mobiltelefoner och surfplattor

Mobiler och surfplattor omfattas av krav på ekodesign och energimärkning från 2023. Kraven syftar till att öka produkternas livslängd, samt underlätta reparation och återvinning.

Kraven förväntas minska primärenergianvändningen från 39,3 till 25,4 TWh/år från år 2030. 

En mobiltelefon används i snitt två till tre år och surfplattor i cirka fem år. Den största miljöpåverkan, även gällande energianvändning, är relaterad till materialutvinning samt tillverkningsprocesser.

Därför syftar ekodesignkraven och energimärkningsförslaget till att förlänga användningstiden för de här produkterna samt underlätta för reparation, återanvändning och återvinning.      

Ekodesignkrav

Produkter som omfattas är alla typer av mobiltelefoner, trådlösa telefoner samt surfplattor. Undantag finns för produkter med rullbar skärm och smarttelefoner för kommunikation med hög säkerhet. Kraven gäller från den 20 juni 2025. 

Kraven omfattar:

  1. Design för reparation och återanvändning
    Ekodesignförordningen sätter krav på vilka reservdelar som ska vara tillgängliga för professionella reparatörer och för slutanvändare. Information om dessa delar och hur de kan beställas ska finnas på en fritt, tillgänglig websida. För att förbereda produkten för återanvändning ska en programvarufunktion finnas för återställning.

  2. Design för tillförlitlighet
    För att produkterna ska hålla längre finns krav på tålighet för fall, motstånd för repor, damm och fukt och hur många laddningscykler batteriet ska klara.  Krav ställs på hur länge uppdateringar av operativsystem ska vara tillgängliga.

  3. Informationskrav
    Information ska finnas om bland annat innehåll av material och batteriets uthållighet.

Energimärkning

För smarta mobiltelefoner och för surfplattor finns även krav på energimärkning. Energimärkningsetiketten ska visa energieffektivitetsklassen, batteriets uthållighet per cykel per laddning och i antal cykler, skyddsklass och tålighet för fall.

På energimärkningsetiketten finns även en klassning för produktens reparerbarhet.

Dokument från EU-kommissionen