Solpaneler och växelriktare

Det har startats en förstudie för solceller, växelriktare och solcellssystem. Studien ska undersöka möjligheten att utveckla energimärkning, ekodesignkrav, miljömärkningskriterier för EU-blomman och stöd för offentlig upphandling.

Förstudien kommer att bland annat att analysera tekniska, ekonomiska, miljömässiga och marknads- och samhällsaspekter som är relevanta för en bred marknadsintroduktion av solceller.

Enligt förstudien föreslås omfattningen vara solcellsmoduler, växelriktare och solcellssystem. De solcellsmoduler som omfattas är sådan som är ämnade för elproduktion och byggnadsintegrerade solcellsmoduler och utgör en byggprodukt som tillhandahåller en funktion enligt definitionen i den europeiska byggproduktförordningen CPR 305/2011.

Förstudien omfattar inte solcellsmoduler med lägre effekt än 50 W samt moduler för mobila applikationer och moduler integrerade i konsumentelektronik. Läs mer på studiens webbplats. Där kan du även anmäla sig som intressent (stakeholder) för att löpande få ta del av information kring arbetet.

Intressentmöte (stakeholder meeting) 19 november 2020

Torsdagen 19 november mellan klockan 10:00-12:30 genomförs ett intressentmöte om solcellsmoduler, växelriktare och solcellssystem. Mötet genomförs som ett webinarium. På mötet avhandlas vad EU-kommissionen arbetar med när det gäller dessa produkter och deras miljöpåverkan. Fokus är mot arbete relaterat till ekodesign- och energimärkningsdirektiven. Observera att inga arbetsdokument kommer att göras tillgängliga före mötet.

Anmäl er senast den 10 november till JRC-B5-PHO...@ec.europa.eu. Eventuella frågor skickas även till denna adress. Anmälningsbekräftelse samt information angående uppkoppling kommer att skickas före mötet.

Presentationer från branschmöte 26 juni 2019 om solpaneler, växelriktare och batterier   

Presentationer från branschmöte om solcellssystem 23 mars 2020