Solpaneler och växelriktare

EU-kommissionen har publicerat ett förordningsförslag med ekodesignkrav för solpaneler och växelriktare, ett förordningsförslag för energimärkning av solpaneler, samt en promemoria med förklaringar och ett beräkningsverktyg. 

Förslagen baseras på den förstudie för solceller, växelriktare och solcellssystem som har genomförts. Studien undersökte möjligheten att utveckla energimärkning, ekodesignkrav, miljömärkningskriterier för EU-blomman och stöd för offentlig upphandling.

EU-kommissionens samrådsmöte som var annonserat för oktober 2021 är inplanerat till den 27 juni 2022. På det kommande mötet ska förordningsförslagen (working documents) som finns i tabellen nedan diskuteras. Energimyndigheten håller ett branschmöte den 10 juni klockan 10.00 för att inhämta synpunkter inför samrådsmötet.

Anmäl dig till branschmötet

Förstudien har bland annat analyserat tekniska, ekonomiska, miljömässiga och marknads- och samhällsaspekter som är relevanta för en bred marknadsintroduktion av solceller.

Enligt EU-kommissionen diskussionspapper föreslås omfattningen vara solcellsmoduler, växelriktare och solcellssystem. Omfattas gör solcellsmoduler avsedda för utanpåliggande montage samt moduler som både kan monteras utanpåliggande och integrerat i byggnadens skal. Solceller som utgör en byggprodukt som tillhandahåller en funktion enligt definitionen i den europeiska byggproduktförordningen CPR 305/2011 föreslås uteslutas.

Förslaget omfattar inte solcellsmoduler med lägre effekt än 50 W samt moduler för mobila applikationer och moduler integrerade i konsumentelektronik. Läs mer på studiens webbplats. Där kan du även anmäla sig som intressent (stakeholder) för att löpande få ta del av information kring arbetet.

Den 25 mars och 29 april 2021 genomfördes intressentmöten om solcellsmoduler, växelriktare och solcellssystem. På mötena avhandlas vad EU-kommissionen arbetar med när det gäller dessa produkter och deras miljöpåverkan. Mötet den 25 mars hölls av JRC och fokuserade på förslag till energirelaterade krav på energimärkning. EU-kommissionen höll mötet den 29 april och där var fokus de krav som presenterades i det diskussionspapper inklusive nya krav med fokus på kvalitetskontroll av produktionen samt diskussion om arbete mot arbete relaterat till ekodesign- och energimärkningsdirektiven.

Presentationer från branschmöte 26 juni 2019 om solpaneler, växelriktare och batterier   

Presentationer från branschmöte om solcellssystem 23 mars 2020

Dokument från EU-kommissionen

2022-05-31

Förordningsförslag om energimärkning av solpaneler (eng)

Förordningsförslag om ekodesignkrav för solpaneler och växelriktare (eng)

Promemoria med förklaringar (eng)

Förslag på beräkningsmetod för energieffektivitet i energimärkningen (eng)

2021-04-30 Slides presented at stakeholders webinar, 29/04/2021
2021-04-22 Discussion paper Ecodesign Photovoltaic Products
2021-03-25 Stakeholders webinar: Energy Label Slide deck webinar
2020-12-02 Preparatory study for solar photovoltaic modules, inverters and systems
2020-11-26 Slides presented at stakeholders webinar, 19/11/2020
Datum Dokument