Standby, off mode och nätverksstandby

Produktkraven för standby och off mode-förluster antogs av EU-kommissionen i december 2008 och de första kraven trädde i kraft ett år senare. År 2013 uppdaterades förordningen och nu har nya krav tillkommit för standby för hushålls- och kontorsutrustningar i nätverk och för kaffemaskiner. 

Ekodesignkraven för standby förväntas spara 35 TWh per år från år 2020. Till det kommer förväntade besparingar på 38 TWh årligen från år 2020 för nätverksstandby och 2 TWh för kaffemaskiner. Sammanlagt blir det 75 TWh årligen från år 2020.

Vad är nätverksanslutna apparater?

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven för standby och off mode är speciella i den meningen att de inte gäller en specifik produktgrupp, utan istället en funktion hos många produkter. I bilaga 1 i förordningen finns en lista över de produkter som omfattas av standby/offmode-kraven, men de gäller generellt för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter. Många produktgrupper omfattas både av denna "standby-förordning", och av en produktspecifik ekodesignförordning. Standby-kraven kan skärpas ytterligare i den produktspecifika förordningen.

Kraven för standby började att gälla i januari 2010 och januari 2013. Det innebär att produkter i standby endast får använda 0,5 W.

Kraven för nätverksstandby gäller från januari 2015, januari 2017 och januari 2019. Kraven för kaffemaskiner gäller från januari 2015.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Revidering

EU-kommissionen har låtit göra en revisionsstudie om standby och har tagit fram förslag till reviderad ekodesignförordning för standby och nätverksstandby, se i tabellen längst ner på denna sida. 

Dokument från EU-kommissionen