Svetsutrustning

Nu finns en ekodesignförordning för svetsar. Kraven börjar gälla från 2021. Införandet beräknas spara 1,1 TWh/år inom EU från och med 2030, jämfört med om inga krav hade ställts.

EU-kommissionen har brutit ut delen om svetsutrustningar från Verktygsmaskiner (Lot 5). I januari 2019 röstades ekodesignkrav på nätanslutna svetsutrustningar igenom och kraven börjar gälla från 1 januari 2021. Nästa revisionstillfälle blir fem år efter antagen förordning.

I korthet innebär kraven följande:  

  • 1 januari 2021 införs krav på produktinformation, tillgänglighet av reservdelar och tillhandahållande av underhålls- och reparationsinformation. Vidare ska en lista visas på kritiska råmaterial som finns i svetsutrustningen. EU har tagit fram en lista över 27 material som bedöms som var extra kritiska såsom kobolt, molybden, niob och volfram. 
  • 1 januari 2023 införs krav på energieffektivitet hos svetsutrustningen och tomgångsförbrukningen.
  • Ursprungligen hade ett ytterligare steg föreslagits med skärpta krav på energieffektivitet hos svetsutrustningen och tomgångsförbrukning från 2028. Bedömningen gjordes att alltför stora ändringar i både teknisk utveckling och definitioner av inte minst energieffektivitet förväntas de kommande åren, och att det därför är bättre med en kortare revisonstid.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
25 oktober 2019

Ekodesignförordning Svets 2019/1784 (Svenska)

Ekodesignförordning Svets 2019/1784 (Engelska)