Svetsutrustning

Sedan 1 januari 2021 finns det ekodesignkrav på svetsutrustningar. Införandet beräknas spara 1,1 TWh/år inom EU från och med 2030, jämfört med om inga krav hade ställts.

I korthet innebär kraven följande:  

  • 1 januari 2021 infördes krav på produktinformation, tillgänglighet av reservdelar och tillhandahållande av underhålls- och reparationsinformation. Vidare ska en lista visas på kritiska råmaterial som finns i svetsutrustningen. EU har tagit fram en lista över 27 material som bedöms vara extra kritiska såsom kobolt, molybden, niob och volfram.
  • 1 januari 2023 införs krav på energieffektivitet hos svetsutrustningens strömkälla och effektförbrukningen i tomgångsläge.
  • Ursprungligen hade ett ytterligare steg föreslagits med skärpta krav på energieffektivitet hos svetsutrustningen och tomgångsförbrukning från 2028. Bedömningen gjordes att alltför stora ändringar i både teknisk utveckling och definitioner av inte minst energieffektivitet förväntas de kommande åren, och att det därför är bättre med en kortare revisionstid.

Dokument från EU-kommissionen

Datum
Dokument