Toleranser

Kontrolltoleranser är avsedda att ta hänsyn till variationer i uppmätta värden vid marknadskontrollmyndigheternas kontrollprov

Vid marknadskontroll blir det ofta diskussion om toleranser och för att förtydliga vad som gäller har EU-kommissionen tagit fram förordningarna nedan om toleranser för ekodesign och energimärkning. Detta för att förtydliga att kontrolltoleranserna är avsedda att ta hänsyn till variationer i uppmätta värden vid marknadskontrollmyndigheternas kontrollprov och ska inte användas av tillverkaren eller importören för att uppnå överensstämmelse eller redovisa bättre prestanda än den faktiskt uppmätta eller beräknade.

Dokument från EU-kommissionen