Torktumlare för hushållsbruk (Lot 16)

Energimärkning på torktumlare har funnits sedan 1996. Det nuvarande utseendet tillkom vid revideringen 2013 då även ekodesignkrav infördes. Det främjar utvecklingen av värmepumpsbaserade torktumlare som drar hälften så mycket energi som traditionella, och köparna får det lättare att göra energieffektiva val. Arbete med en ny revidering av förordningarna pågår.

Ekodesignkraven på torktumlare för hushållsbruk förväntas spara 4 TWh per år från år 2020.

Ekodesign

Ekodesignkraven gäller för elnätsanslutna och gaseldade torktumlare för hushållsbruk och inbyggda torktumlare för hushållsbruk, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk. Kraven gäller inte för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk och centrifuger för hushållsbruk.

Ekodesignkraven gäller från 1 november 2013, 1 november 2014 och 1 november 2015. Kraven gäller energieffektivitet och kondensationseffektivitet. Det tillkommer också vissa informationskrav.

Energimärkning

Energimärkning på torktumlare har funnits sedan 1996. I och med energimärkningsförordningen 2013 fick märkningen ett nytt utseende och det införs en märketikett för kondenstumlare, en för frånluftstumlare och en för gasdrivna torktumlare.

Förutom energiklass och kapacitet är det obligatoriskt att ange buller, programtid och uppgift om kondensorns effektivitet. Den nya märkningen öppnar nya klasser för riktigt energieffektiva produkter, vilket främjar utveckling av bättre produkter som värmepumpstorktumlare.

Energimärkningen gäller för samma produkter som ekodesignkraven.

Energimärkningen gäller från 29 maj 2013 respektive 29 september 2013 och energieffektivitetsklasserna sprider sig från D till A+++ och kondensationseffektivitetsklasserna från G till A.

För kombinerade tvättmaskiner och torktumlare finns också en energimärkning

Revidering

Revidering av ekodesign- och energimärkningsförordningarna påbörjades 2017 mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. 

EU-kommissionens preliminära förslag på revidering finns i tabellen längst ned på denna sida. Där finns även dokument från revisionsstudien.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Dokument från EU-kommissionen