Torktumlare för hushållsbruk (Lot 16)

Energimärkning på torktumlare har funnits sedan 1996. Det nuvarande utseendet tillkom vid revideringen 2013 då även ekodesignkrav infördes. Det främjar utvecklingen av värmepumpsbaserade torktumlare som drar hälften så mycket energi som traditionella, och köparna får det lättare att göra energieffektiva val.

Pågående revidering och branschmöten 2019

Revidering av förordningarna pågår. EU-kommissionens preliminära förslag på revideringarna finns i tabellen längst ned på denna sida. Där hittar du även dokument från revisionsstudien. 

Ekodesignkraven på torktumlare för hushållsbruk förväntas spara 4 TWh per år från år 2020.

Ekodesign

Ekodesignkraven gäller för elnätsanslutna och gaseldade torktumlare för hushållsbruk och inbyggda torktumlare för hushållsbruk, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk. Kraven gäller inte för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk och centrifuger för hushållsbruk.

Ekodesignkraven gäller från 1 november 2013, 1 november 2014 och 1 november 2015. Kraven gäller energieffektivitetsindex och kondensationseffektivitet. Det tillkommer också vissa informationskrav.

Energimärkning

Energimärkning på torktumlare har funnits sedan 1996. I och med den nya energimärkningsförordningen kommer märkningen få ett nytt utseende och det blir en märketikett för kondenstumlare, en för frånluftstumlare och en för gasdrivna torktumlare. Förutom energiklass och kapacitet som redan finns på dagens märkning lägger man till att det är obligatoriskt att ange buller, programtid och uppgift om kondensorns effektivitet. Den nya märkningen öppnar nya klasser för riktigt energieffektiva produkter, vilket främjar utveckling av bättre produkter som värmepumpstorktumlare.

Energimärkningen gäller för samma produkter som ekodesignkraven. Energimärkningen gäller från 29 maj 2013 respektive 29 september 2013 och energieffektivitetsklasserna sprider sig från D till A+++ och kondensationseffektivitetsklasserna från G till A.

För kombinerade tvättmaskiner och torktumlare finns också en energimärkning.

Revidering

Revidering av ekodesign- och energimärkningsförordningarna påbörjades 2017 mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Man kan anmäla sig som
intressent på länken nedan. Vid revisionen ska särskilt de kontrolltoleranser som anges och frånluftstumlares effektivitet bedömas.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
Juli 2019

Förslag ekodesign Torktumlare juli 2019

Bilaga förslag ekodesign Torktumlare juli 2019

Förslag energimärkning Torktumlare juli 2019

Bilaga förslag energimärkning torktumlare juli 2019

Juni 2019 Översynsrapport "Review study on household tumble driers" (engelska)
Maj 2018 Översyn Torktumlare, utkast rapport task 1-4 (engelska)
Juli 2017 Översyn torktumlare påbörjad, länk webbsida (engelska)
3 oktober 2012 Ekodesignförordning 932/2012 (svenska)
11 maj 2012 Rättelse av energimärkningsförordning 392/2012 (engelska)
9 maj 2012 Energimärkningsförordning 392/2012 (svenska)
April 2009 Slutrapport från förstudie (engelska)
19 sep 1996 Energimärkning kombinerade tvättmaskiner/torktumlare