Bildskärm och tv

Uppdaterade krav för ekodesign och energimärkning av elektroniska bildskärmar gäller från den 1 mars 2021.

Tv-apparater stod år 2016 för drygt tre procent av EU:s elanvändning. Energianvändningen för tv-apparater, datorskärmar och bildskärmar för digital skyltning förväntas uppgå till närmare 100 TWh per år 2030. Effekten av ekodesignkraven kombinerat med energimärkningskraven uppskattas minska den årliga slutenergianvändningen med upp till 39 TWh/år senast 2030.

Tv har haft energimärkning sedan 2011 och ekodesign sedan 2010, med en skräpning 2012. Reviderade förordningar för både ekodesign och energimärkning antogs 2019.

Ekodesignkrav

Från 1 mars 2021 gäller ekodesignkrav enligt produktförordningen EU 2019/2021.

Produkter som omfattas är tv-apparater, dataskärmar och bildskärmar för skyltning. Undantag från förordningarna finns för exempelvis bildskärmar mindre än 100 cm2, digitala fotoramar, projektorer, vissa videokonferenssystem, medicinska bildskärmar, statusindikationer och integrerade bildskärmar till exempel i laptops och mobiltelefoner.

Bildskärmar för skyltning är undantagna från energieffektivitetskrav i ekodesignförordningen och vissa av dem är också undantagna från energimärkningskrav.

Ekodesignkraven på bildskärmar gäller aspekterna energieffektivitet, krav på effektbehov för standby och nätverksstandby, resurseffektivitet, information och teknisk information.

Krav och tidsschema

Kraven började gälla den 1 april 2021 och energieffektivitetskraven skärps från den 1 mars 2023.

Energimärkning

Den 1 mars 2021 fick tv och bildskärmar den nya generationen energimärkning där skalan A+++ till G ersättas av skalan A till G. Energianvändning anges i kilowattimmar (kWh) för 1000 timmars användning. Energianvändning ges för normalt kontrastförhållande (SDR, Standard Dynamic Range).

För tv-apparater och bildskärmar med högt kontrastförhållande (HDR, High dynamic range) visas även energiklassen och energianvändningen för 1000 timmars användning med HDR-funktionen. HDR-skärmar kan visa fler färger och har större kontrast mellan ljusa och mörka bilder förutsatt att det man tittar på har HDR-format.

På energimärkningen finns en QR-kod som leder till mer information om produkten i den europeiska produktdatabasen EPREL.

EPREL - Europeisk databas för energimärkta produkter

Energimärkningsförordning innehåller även krav på vilken information som ska finnas i produktinformationsblad respektive i teknisk dokumentation till marknadskontrollmyndigheter. Information ska finnas i produktdatabasen EPREL. 

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Dokument från EU-kommissionen