Tv-apparater och bildskärmar

Reviderade ekodesign- och energimärkningsförordningar för TV och skärmar har nu publicerats (5 dec 2019) och de nya kraven träder i huvudsak ikraft 1 mars 2021, men några krav träder ikraft tidigare.

TV-apparater stod år 2016 för drygt tre procent av EU:s elanvändning, och den beräknade energianvändningen för bildskärmar (TV, monitorer etc.) beräknas att uppgå till nästan 100 TWh per år till 2030.

Revideringar

De reviderade ekodesign- och energimärkningsförordningarna för TV-apparater och bildskärmar har nu publicerats. De nya kraven börjar gälla 2021 och ersätter då de nuvarande förordningarna. Förutom att ekodesignkraven uppdateras sker också en omskalning av energimärkningen som återgår till en skala på A till G, samt en QR-kod införs som leder till mer information om produkten i EPREL-databasen.

En nyhet i den nya ekodesignförordningen är att det nu införs krav på resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, återvinningsbarhet och tillgänglighet på reservdelar. Läs mer om resurseffektivitetskraven här.

Effekten av ekodesignkraven kombinerat med energimärkningskraven i den nya förordningen ska ge en årlig besparing på cirka 39 TWh till år 2030.

Ekodesignkrav

Den nu gällande ekodesignförordningen ställer krav på hur mycket el tv-apparater maximalt får använda i standby, i drift och när de är avstängda. Kraven för användning i drift är uträknade efter tv:ns storlek och upplösning.

För en 40 tums tv med full HD ligger gränsvärdet till exempel på 234 W effekt. Det påverkas inte av vilken typ av tv det är, exempelvis LCD eller plasma, eller av om det finns extra funktioner som hårddisk och extra mottagare.

Stegvis införing av krav

Kraven på TV-apparater infördes i augusti 2010, och skärptes i april 2012. Ekodesignkraven reglerar maximal effekt TV-apparaten tillåts ha, beroende på hur stor TV är. En stor TV får därmed använda mer energi än en liten TV. Det finns även standbykrav på TV-apparater från januari 2010, och dessa skärps kontinuerligt. Det senaste kravet innebär att TV-apparaten endast får ha standby på maximalt 0,5 W och att den endast får använda 0,3 W när den är avstängd. Sedan januari 2015 gäller även nätverksstandby, vilket betyder att TV-apparater med nätverksanslutning endast får använda 6 W när den enbart är uppkopplad mot nätet. Krav skärptes den 1 januari 2017 och skärps ytterligare den 1 januari 2019.

Energimärkning

Energimärkningen för tv-apparater blev obligatorisk från den 30 november 2011. Märkningen visar energieffektivitetsklassen på en skala från A till G. Tv-apparater som är effektivare än energiklass A får märkningen A+, A++ och A+++.

Energiklassen visar hur mycket el tv-apparaten drar i förhållande till storleken på bildskärmen. Den årliga energianvändningen visas också på märkningen och baserar sig på att den tv:n används fyra timmar varje dag, 365 dagar om året.

Märkningen visar också om det finns en strömbrytare som bryter energianvändningen till mindre än 0,01 W i avstängt läge.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
17 juni 2020

Deadline kommentarer på Guidelines

24 februari 2020

Rättelse energimärkning TV 2019-2013 (svenska)

Rättelse energmärkning TV 2019-2013 (engelska)

24 februari 2020

Rättelse ekodesign TV 2019-2021 (svenska)

Rättelse ekodesign TV 2019-2021 (engelska)

5 december 2019

Energimärkning TV-apparater 2019-2013 (svenska)

Energimärkning TV-apparater 2019-2013 (engelska)

5 december 2019

Ekodesignförordning 2019/2021 TV-apparater (svenska)

Ekodesignförordning 2019/2021 TV-apparater (engelska)

mars 2019 Slutlig granskning: förordning för energimärkning (engelska)
mars 2019

Slutlig granskning: Förslag förordning för energimärkning - bilagorna (engelska)

januari 2019

Slutlig granskning: Förslag förordning för ekodesign (engelska)

januari 2019

Slutlig granskning: Förslag förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)

15 oktober 2018

Förslag ekodesign TV

15 oktober 2018

Förslag ekodesign TV bilagor

15 oktober 2018

Förslag energimärkning TV

15 oktober 2018

Förslag energimärkning TV bilagor

3 september 2018

Förslag ekodesign TV

3 september 2018

Förslag ekodesign TV bilagor

3 september 2018

Förslag energimärkning TV

3 september 2018

Förslag energimärkning TV bilagor

14 juni 2017

Förslag energimärkning och ekodesign TV (engelska)

14 juni 2017 Förklarande dokument för energimärkning och ekodesign TV (engelska)
12 januari 2017

Föreslaget ekodesignförslag (engelska)

12 januari 2017 Bilagor till föreslaget ekodesignförslag (engelska)
15 december 2014 Utkast på riktlinjer för standbykrav (engelska)
12 november 2014 Förslag på revidering av ekodesignkrav (engelska)
12 november 2014 Förslag på revidering av energimärkningskrav (engelska)
12 november 2014 Förklarande dokument för förslag ekodesign och energimärkning (engelska)
23 augusti 2013 Reviderad ekodesignförordning 801/2013  (svenska)
23 augusti 2013

Reviderad ekodesignförordning 801/2013 (engelska)

30 november 2010 Energimärkningsförordning 1062/2010 (svenska)
30 november 2010 Energimärkningsförordning 1062/2010 (engelska)
4 maj 2010 Övergångsmetoder TV (svenska)
4 maj 2010 Transitional methods (engelska)
23 juli 2009 Ekodesignförordning 642/2009 (svenska)
23 juli 2009 Ekodesignförordning 642/2009 (engelska)

2 augusti 2007

Slutrapport från förstudie (engelska)