Tvättmaskiner och tvätt/tork

Nu har nya förordningar publicerats för tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare, vars krav kommer träda ikraft allteftersom.

Nya och gällande krav

Det finns ekodesignkrav på tvättmaskiner som bland annat innebär att tvättmaskiner måste tvätta rent för att få säljas inom EU. Tvättmaskiner ska även energimärkas. Se gällande förordningar i tabellen längst ner på denna sida.

Den 5 december 2019 publicerades reviderade ekodesign- och energimärkningsförordningar för tvättmaskiner, och även kombinerade tvättmaskiner/torktumlare omfattas av dessa. Kraven träder ikraft allteftersom och exempelvis gäller övergångsbestämmelser redan från 25 december 2019. Den 1 mars 2021 införs ny energimärkning och resurseffektivitetskrav som exempelvis krav på reparerbarhet, obligatorisk tillgång på reservdelar samt god återvinningsbarhet. Läs mer om resurseffektivitetskraven här.

I samband med revideringen ändras energimärkningen och från år 2021 kommer den nuvarande märkningen med A+++ till G att ersättas av skalan A till G. Att man behöver sänka skalan beror på att produkter blivit allt mer energieffektiva.

En annan nyhet är att det kommer införas krav på hur bra tvättmaskinen sköljer, samt en maximal tid för det testade huvudprogrammet 'eco 40-60'. Det nyinförda 'eco 40-60-programmet' är tänkt att kunna användas för tvätt märkt med både 40 och 60 grader i kombination. Syftet är att minska maskinernas energianvändning ytterligare då maskinerna kan fyllas bättre.

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven på tvättmaskiner anger krav på energieffektivitet från juli 2011. Kraven skärps stegvis. Produkter som inte uppfyller gällande krav får inte sättas på marknaden, varken genom import eller genom produktion. Återförsäljarna får sälja slut på sina lager och konsumenterna får självklart fortsätta använda de tvätt- och diskmaskiner som de redan har i hemmen.

Kraven gäller för tvättmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning (även sådan som kan drivas med batterier), inklusive inbyggda tvättmaskiner för hushållsbruk. Kraven gäller ännu inte för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk.

Ekodesignkrav gäller från 1 juni 2011 och har sedan skärpts allteftersom. Från 1 mars 2021 gäller nya ekodesignkrav enligt den nya ekodesignförordningen 2019/2023. Krav ställs bland annat på energieffektivitet, tvätteffektivitet och vattenförbrukning.

Energimärkning

Hur energieffektiv en tvättmaskin är visas med energimärkningen på en skala A+++ till G, där A+++ är effektivast. De uppgifter som lämnas på energimärkningen gäller för program med 60 grader bomull. Exakt vilket program det är varierar mellan olika modeller.

Kraven gäller för tvättmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning (även sådan som kan drivas med batterier), inklusive inbyggda tvättmaskiner för hushållsbruk. Kraven gäller ännu inte för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk, för dessa finns en särskild energimärkning.

Vill du ha hjälp att skapa energimärkningsetiketten?

Ta hjälp av EU-kommissionens webbverktyg för att ta fram energimärkningsetiketter. Framöver kan energimärkningsetiketter även tas fram via databasen EPREL.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare, importör, representant eller återförsäljare att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna, representanterna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
24 februari 2020

Rättelse energimärkning tvätt 2019-2014 (svenska)

Rättelse energimärkning tvätt 2019-2014 (engelska)

24 februari 2020

Rättelse ekodesign tvätt 2019-2023 (svenska)

Rättelse ekodesign tvätt 2019-2023 (engelska)

5 december 2019 Energimärkning tvättmaskiner för hushåll 2019/2014
5 december 2019 Energimärkning tvättmaskiner för hushåll (engelska) 2019/2014
5 december 2019 Ekodesignförordning tvättmaskiner för hushåll 2019/2023
5 december 2019 Ekodesignförordning tvättmaskiner för hushåll (engelska) 2019/2023
2017 Förstudie tvätt
13 juli 2012 EU-kommissionens förtydligande kring förordningarna 1015/2010 och 1061/2010
16 november 2010 Rättelse av ekodesignförordningen 1015/2010 (svenska)
10 november 2010 Ekodesignförordning 1015/2010 (svenska)
16 november 2010 Rättelse av ekodesignförordningen 1015/2010 (engelska)
10 november 2010 Ekodesignförordning 1015/2010 (engelska)
28 september 2010 Energimärkningsförordning 1061/2010 (svenska)
28 september 2010 Energimärkningsförordning 1061/2010 (engelska)
12 januari 2006 Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2005:7) om energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare
19 sep 1996 Energimärkning kombinerade tvättmaskiner/torktumlare