Tvättmaskiner och tvätt/tork

Det finns nu ekodesignkrav för tvättmaskiner som bland annat innebär att tvättmaskiner måste tvätta rent, motsvarande klass A, för att få säljas inom EU. Samtidigt har energimärkningen uppdaterats.

Gällande krav

Det finns ekodesignkrav på tvättmaskiner som bland annat innebär att tvättmaskiner måste tvätta rent för att få säljas inom EU. Tvättmaskiner ska även energimärkas. Se gällande förordningar i tabellen längst ner på denna sida.

Kommande krav

Den 10 januari antog EU:s medlemsstater en revidering och skärpning av ekodesignkraven. Samtidigt infördes även nya krav på kombinerade tvättmaskiner/torktumlare. De reviderade kraven börja gälla 1 mars 2021. En nyhet är att det också införs ekodesignkrav gällande resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, obligatorisk tillgång på reservdelar samt god återvinningsbarhet. Läs mer om resurseffektivitetskraven här.

En annan nyhet är att det kommer införas krav på hur bra tvättmaskinen sköljer, samt en maximal tid för det testade huvudprogrammet 'eco 40-60'. Det nyinförda 'eco 40-60-programmet' är tänkt att kunna användas för tvätt märkt med både 40 och 60 grader i kombination. Syftet är att minska maskinernas energianvändning ytterligare då maskinerna kan fyllas bättre.

I samband med revideringen ändras även energimärkningen. Från år 2021 kommer den nuvarande märkningen med A+++ till G att ersättas av skalan A till G. Att man behöver sänka skalan beror på att produkter blivit allt mer energieffektiva.

De nya förordningarna för ekodesign och energimärkning för tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner samt torktumlare kommer att publiceras i EU:s officiella tidning under våren 2019 och i samband med detta så lägger de vi upp dokumenten i tabellen längst ned på denna sida. De reviderade kraven träder i kraft 1 mars 2021.

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven på tvättmaskiner anger krav på energieffektivitet från juli 2011. Kraven skärps sedan stegvis. Produkter som inte uppfyller kraven får inte sättas på marknaden, varken genom import eller genom produktion. Återförsäljarna får sälja slut på sina lager och konsumenterna får självklart fortsätta använda de tvätt- och diskmaskiner som de redan har i hemmen.

Kraven gäller för tvättmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning (även sådan som kan drivas med batterier), inklusive inbyggda tvättmaskiner för hushållsbruk. Kraven gäller inte för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk.

Ekodesginkraven gäller från 1 juni 2011, 1 december 2011, 1 december 2012 och 1 december 2013. Krav ställs på energieffektivitet, tvätteffektivitet och vattenförbrukning.

Energimärkning

Hur energieffektiv en tvättmaskin är visas med energimärkningen på en skala A+++ till G, där A+++ är effektivast. De uppgifter som lämnas på energimärkningen gäller för program med 60 grader bomull. Exakt vilket program det är varierar mellan olika modeller. Krav på energimärkning gäller från 20 december 2011 och från 20 april 2012.

Kraven gäller för tvättmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning (även sådan som kan drivas med batterier), inklusive inbyggda tvättmaskiner för hushållsbruk. Kraven gäller inte för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk, för dessa finns en särskild energimärkning.

Vill du ha hjälp att skapa energimärkningsetiketten?

Ta hjälp av EU-kommissionens webbverktyg för att ta fram energimärkningsetiketter.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
mars 2019 Slutlig granskning: förordning för energimärkning (engelska)
mars 2019 Slutlig granskning: Förslag förordning för energimärkning - bilagorna (engelska)
januari 2019 Slutlig granskning: Förslag förordning för ekodesign (engelska)
januari 2019 Slutlig granskning: Förslag förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
25 oktober 2018 Förslag förordning för energimärkning (engelska)
25 oktober 2018 Förslag förordning för energimärkning - bilagorna (engelska)
25 oktober 2018 Förslag förordning för ekodesign (engelska)
25 oktober 2018 Förslag förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning - bilagorna (engelska)
30 oktober 2017 Förklarande dokument utkast ekodesign tvätt samt tvätt och tork
30 oktober 2017 Utkast ny ekodesignförordning tvätt samt tvätt och tork  
2017 Förstudie tvätt
30 oktober 2017 Bilaga utkast ekodesign tvätt samt tvätt och tork
30 oktober 2017 Utkast ny energimärkningsförordning tvätt samt tvätt och tork hushåll
30 oktober 2017 Bilaga utkast energmärkning tvätt samt tvätt och tork
13 juli 2012 EU-kommissionens förtydligande kring förordningarna 1015/2010 och 1061/2010
10 november 2010 Ekodesignförordning 1015/2010 (svenska)
10 november 2010 Rättelse av ekodesignförordningen 1015/2010 (svenska)
10 november 2010 Ekodesignförordning 1015/2010 (engelska)
10 november 2010 Rättelse av ekodesignförordningen 1015/2010 (engelska)
28 september 2010 Energimärkningsförordning 1061/2010 (svenska)
28 september 2010 Energimärkningsförordning 1061/2010 (engelska)
12 januari 2006 Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2005:7) om energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare
19 sep 1996 Energimärkning kombinerade tvättmaskiner/torktumlare