Tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskin och torktumlare

Uppdaterade krav för ekodesign och energimärkning av för tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner och torktumlare gäller från den 1 mars 2021.

Energianvändningen för tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskin och torktumlare för hushållsbruk stod år 2015 för drygt 35,3 TWh och en vattenförbrukning på 2500 miljoner m3.

Effekten av ekodesign- och energimärkningskraven i förslagen skulle 2030 innebära en årlig energibesparing på cirka 2,5 TWh per år samt 0,8 Mt koldioxidekvivalenter per år och minskad vattenanvändning med 711 miljoner kubikmeter per år.

Ekodesign

Från 1 mars 2021 gäller ekodesignkrav enligt ekodesignförordningen 2019/2023. Förordningen omfattar tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare.

Ekodesignkraven gäller aspekterna energieffektivitet, funktion (renhet, sköljeffektivitet), programtid, vattenanvändning, energisparlägen, resurseffektivitet, information och teknisk information.

En nyhet är att det infördes krav på resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, återvinningsbarhet och tillgänglighet av reservdelar. Det infördes även krav på hur bra tvättmaskinen sköljer, samt en maximal tid för det testade huvudprogrammet 'eco 40–60'.

Det nyinförda 'eco 40–60-programmet' är tänkt att kunna användas för tvätt märkt med både 40 och 60 grader i kombination, och därmed ska maskinerna kunna fyllas bättre och resurser sparas.

Det finns krav på att alla maskiner ska tvätta rent; maskiner på mer än 3kg ska ha högre tvätteffektivitetsindex än 1,03 för programmet eco 40–60.

En annan nyhet är att det ska finnas information i användarhandboken om vilken temperatur, energianvändning, tid etc. som gäller för flertalet av tvättmaskinens program – och konsumenter kan använda denna information för att välja program.

Tidsschema

Kraven började gälla den 1 april 2021 och energieffektivitetskraven skärps från den 1 mars 2024.

Resurseffektivitetskrav genom ekodesign

En ny generation energimärkning

Energimärkning

Den 1 mars 2021 trädde den nya energimärkningsförordningen 2019/2014 i kraft. Det medförde att tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskin och torktumlare för hushållsbruk fick den nya generationen energimärkning där skalan A+++ till G ersättsates av skalan A till G.

EPREL - Europeisk databas för energimärkta produkter

Tidigare krav

Produkter som sattes på marknaden före den 1 mars 2021 omfattas av krav för energimärkning och ekodesign men enligt de tidigare förordningar, se energimärkningsförordning 1061/2010 och ekodesignförordning 1015/2010 i listan nedan.

Ekodesignkrav gällde från 1 juni 2011 och krav ställdes bland annat på energieffektivitet, tvätteffektivitet och vattenanvändning. För energimärkningen var energiklass A+ varit den lägsta tillåtna klassen för tvättmaskiner sedan december 2013 enligt ekodesignkraven.

Fram till 1 mars 2021 gällde en äldre form av energimärkning för kombinerade tvättmaskiner och torktumlare, men nu omfattas de alltså av samma förordningar som tvättmaskiner – dock med specifika krav.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare, importör, representant eller återförsäljare att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna, representanterna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Marknadskontroll av produkter

Dokument från EU-kommissionen