Tvätt-, diskmaskiner och torktumlare för professionellt bruk (Lot 24)

Nu finns förstudier för professionella tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner. Nästa steg blir att ta fram utkast till produktförordningar och diskutera förslagen i samrådsforum.

Denna produktgrupp innefattar tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner som ska användas i kommersiellt och industriellt bruk. Exempel på sådana användningsområden är skolor, restauranger, sjukhus och anläggningar för tillverkningsindustri. Apparaterna är överlag anpassade till en större mängd tvätt eller disk och tillverkade att användas för just sådana ändamål.

Vitvaror för hushållsbruk är undantagna och omfattas i stället av förordningarna för diskmaskiner för hushåll, tvättmaskiner för hushåll och torktumlare för hushållsbruk.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
30 oktober 2013 Bakgrundsdokument
30 oktober 2013 Förslag till ekodesignkrav
30 oktober 2013 Teknisk specifikation till standarder
12 juli 2012

Förstudie produktkrav för professionella tvättmaskiner

12 juli 2012

Förstudie produktkrav för professionella diskmaskiner