Vattenarmaturer

Förstudien för ekodesign och/eller energimärkning av kranar och duschar pågår. Här hittar du mer information och kan anmäla ditt intresse om du vill vara med och påverka.

Förstudie

I juni 2013 hade EU-kommissionens Joint Research Centre (JRC) ett möte för att starta arbetet med att utreda möjligheten till ekodesignkrav på och/eller energimärkning av vattenkranar och duschar. JRC kommer att genomföra förstudien enligt den metodik som används för alla studier som rör ekodesignkrav.

Kontakta arbetsgruppen inom JRC för att få information arbetet med förstudien på förstudiens webbplats. där kan du även anmäla dig som intressent (stakeholder) för att få löpande uppdateringar om förstudien.

Ta del av slutrapporten här.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
december 2019 Diskussionspapper till CF kranar
november 2019 Förslag Standardiseringsförfrågan kranar
november 2019 Bilaga: Förslag Standardiseringsförfrågan kranar
juli 2019 EBI Bilaga till förslag om kranmärkning
juli 2019 EBI Förslag kranmärkning
juli 2019 EBI Roadmap 2019