Vattenkokare

Nu finns en förstudie gällande om det är lämpligt att sätta ekodesign och energimärkning på vattenkokare. EU-kommissionen har utifrån studien tagit fram förslag för att införa ekodesignkrav av dessa produkter. Ekodesignkrav på vattenkokare kan ge en årlig besparing på 1,17 TWh per år inom EU från och med 2030.

Produkter som förslaget omfattar är vattenkokare med en volym upp till 10 liter och som är fristående men inte trycksatta.

I förslaget föreslås krav på minsta energieffektivitet och funktionskrav som bland annat gäller varmhållningsfunktionen och indikationer för vattennivå.

Det finns även förslag för krav gällande resurseffektivitet. Det gäller bland annat att vissa reservdelar ska finnas tillgängliga och kunna bytas ut samt krav gällande plaster och grad av återvinningsbarhet.

Förslaget innehåller beskrivning av beräknings- och testmetoder.

Dokument från EU-kommissionen