Kylar och frysar för hushållsbruk

Ekodesignförordningen för kylar och frysar för hushållsbruk antogs år 2009 och den uppdaterade energimärkningsförordningen antogs år 2010. Förordningarna förväntas spara 6 TWh el per år inom EU år 2020. Den 10 december 2018 röstades en reviderad ekodesignförordning igenom och de nya kraven kommer att börja gälla från 2021. 

Revidering

Den 10 december 2018 röstades en reviderad ekodesignförordning igenom, och den 11 december 2018 hölls samråd om den reviderade energimärkningen. De nya ekodesign- och energimärkningskraven kommer att börja gälla från den 1 mars 2021.

Förutom att ekodesignkraven uppdateras sker också en omskalning av energimärkningen som återgår till en skala på A till G.

En nyhet är att det nu föreslås krav på resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, återvinningsbarhet och tillgänglighet på reservdelar. Läs mer om resurseffektivitetskraven här.

Gällande ekodesignkrav

De första ekodesignkraven på kylar och frysar för hushållsbruk trädde ikraft 1 juli 2010 och kraven skärptes 2012. Enligt ekodesignkraven måste produkterna hålla en viss energieffektivitet samt uppfylla informationskrav. Den 1 juli 2013 infördes ytterligare krav för specialfunktioner som snabbinfrysning, automatisk avstängning och för skåp speciellt anpassade för lägre rumstemperaturer.

Ekodesignkraven gäller för elektriska nätanslutna kylar och frysar för hushållsbruk med en förvaringsvolym på upp till 1 500 liter. Kraven gäller även produkter som säljs för att inte användas i hushållen eller för att kyla andra produkter än matvaror. Elektriska (nätanslutna) kylar och frysar för hushållsbruk som även kan drivas av batteri omfattas.

Dessa kylar och frysar omfattas inte

Ekodesignkraven gäller inte kylar och frysar som i första hand drivs av annat än el, t.ex. gasol (LPG), fotogen och biodiesel, eller batterier. Specialtillverkade kylar och frysar omfattas inte och inte heller kylar och frysar som har en annan huvudsaklig funktion, som till exempel fristående ismaskiner eller automater för kylda drycker.

De olika kraven gäller från 30 november 2011 och från 30 mars 2012.

På energimärkningsetiketten ska energieffektivitetsklass, årlig energianvändning, förvaringsvolymen och ljudnivån anges. För vinkylar visas volymen som antal flaskor på 75 centiliter vardera som får plats i skåpet.

Gällande energimärkning

Kylar och frysar har omfattats av energimärkningskrav sedan år 1995. År 2011 infördes nya energimärkningskrav enligt Energimärkningsdirektivet (2010/30/EU).

Kravet på energimärkning och produktinformation gäller för elektriska (nätanslutna) kylar och frysar för hushållsbruk med en förvaringsvolym på 10–1 500 liter, inklusive sådana som säljs för icke hushållsbruk eller för kylning av andra varor än matvaror liksom för inbyggda apparater. Förordningen gäller också elektriska nätanslutna kylar och frysar för hushållsbruk som kan drivas med batteri.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument Giltighetstid
24 februari 2020

Rättelse energimärkning kylfrys 2019-2016 (svenska)

Rättelse energimärkning kylfrys 2019-2016 (engelska)

 
5 dec 2019 Energimärkningsförordning 2019/2016 kyl och frys
Gäller från och med 1 mars 2021
5 dec 2019

Energimärkning 2019/2016 kyl och frys (engelska)

Gäller från och med 1 mars 2021

5 dec 2019

Ekodesignförordning 2019/2019 kyl och frys

Gäller från och med 1 mars 2021

5 dec 2019

Ekodesignförordning 2019/2019 kyl och frys (engelska)

Gäller från och med 1 mars 2021

28 sep 2010 Energimärkningsförordning 1060/2010 (svenska) Gäller till 1 mars 2021
28 sep 2010 Energimärkningsförordning 1060/2010 (engelska) Gäller till 1 mars 2021
23 juli 2009 Ekodesignförordning 643/2009 (svenska) Gäller till 1 mars 2021
23 juli 2009 Ekodesignförordning 643/2009 (engelska) Gäller till 1 mars 2021