Det här är Energilyftet

Energilyftet är en webbutbildning som höjer din grundkompetens inom lågenergibyggande.

Med utbildningen får du en helhetssyn över byggprocessen av lågenergibyggnader både vid nyproduktion och renovering. I utbildningen får du reda på vilka skillnader det innebär att bygga och renovera lågenergibyggnader i jämförelse med konventionella byggnader.

Energilyftet riktar sig till beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

För andra målgrupper inom byggsektorn finns riktade utbildningar inom lågenergibyggande. Se vårt utbildningsutbud inom NNE här.

Kunskapsnivå före och efter Energilyftet

Våra kunskapshöjande insatser utgår från att varje yrkesgrupp i målgruppen har grundläggande baskunskap inom fastighetsdrift, byggprocesser, byggnads- och installationsteknik och byggnadens energiprestanda.

Dock behövs det en kompetenshöjning  vid uppförande av lågenergihus eller vid energirenovering av byggnader.

Vi förutsätter att nivån hos kursdeltagarna idag ligger på 2 (baskännedom finns) eller 3 (baskunskap finns men används inte). Målet är att komma till nivå 4 (baskunskap finns och används).

För de som ligger på nivå 5 idag behövs ingen utbildning. För de som vill komma från nivå 4 till nivå 5 rekommenderar vi längre lärarledda kurser som innefattar praktiska moment.