Ekonomiska stöd och rådgivning

Ta hjälp i ditt energieffektiviseringsarbete. Här presenterar vi de olika stöd du kan ta del av. Just nu finns det inga ekonomiska stöd att söka,

Du som företag eller offentlig aktör kan ansöka om ekonomiskt stöd för ditt energi- och klimatarbete.

Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att hantera utbetalningar av ett ekonomiskt stöd till elintensiva företag. Elkostnadsstödet riktar sig till företag i hela Sverige och gäller för perioden oktober–december 2022. 

Ansökan öppnar 6 mars och håller öppet till och med 18 juni 2023.

Elkostnadsstöd för elintensiva företag