Ta hjälp i ditt energieffektiviseringsarbete. Här presenterar vi de olika stöd du kan ta del av.

Du som företag eller offentlig aktör kan ansöka om ekonomiskt stöd för ditt energi- och klimatarbete.

Energisteget

Inom Energisteget kan industriföretag som genomfört en energikartläggning inom ramen för lagen om energikartläggning i stora företag söka ekonomiskt stöd för både projektering och investering.

Stöden är riktat till stora företag med industriell verksamhet med SNI-kod 05–33.

Miljöstudier

Visade din energikartläggningen på något som behöver undersökas lite närmare innan du går vidare med en investering? Med stödet Miljöstudier kan du få upp till 70 procent av kostnaden för att genomföra en studie som sedan leder till en energieffektiv investering. Stödet går att söka fram till 30 november.

Stödet är en del av vårt erbjudande till små och medelstora företag. Du kommer att bli omdirigerad till vår portal för små och medelstora företag.

Investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder

Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i energiarbetet? Ditt företag kan få upp till 50 procent i stöd av den stödberättigande kostnaden för en åtgärd som leder till en effektivare energianvändning. Stödet går att söka fram till 15 oktober 2019.

Stödet är en del av vårt erbjudande till små och medelstora företag. Du kommer att bli omdirigerad till vår portal för små och medelstora företag.

Stöd för offentlig sektor

Lokal och regional kapacitetsutveckling: Stöd för dig inom offentlig sektor som vill stärka det systematiska och strategiska energi- och klimatarbetet inom exempelvis fysisk planering, offentlig upphandling och hållbara transporter.

Stödet riktar sig till offentliga aktörer på lokal och regional nivå.

Investeringsstöd till solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet.

Stödet riktar sig till alla typer av aktörer såsom företag, offentliga organisationer och privatpersoner.