Ekonomiska stöd och rådgivning

Ta hjälp i ditt energieffektiviseringsarbete. Här presenterar vi de olika stöd du kan ta del av. Just nu finns det inga ekonomiska stöd att söka,

Du kan få kostnadsfri och oberoende rådgivning från ditt regionala energikontor eller din kommun.

Mervärden av energieffektivisering

Verktyg som visar vilka mervärden som kan följa av energieffektivisering, till exempel ökad folkhälsa eller minskade utsläpp av växthusgaser.

Verktyget riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor med projekt som rör energieffektivisering.

Mervärden av energieffektivisering

Kommunala energi- och klimatrådgivare

Privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer är alla välkomna att få stöd och råd från de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

Kommunala energi- och klimatrådgivare

Energikontor

Har ni frågor om våra stöd eller vill få hjälp att söka stöd? Kontakta energikontoret i din region. Här finns kontaktuppgifterna.

Energikontor